De woningen komen aan de oostkant van het bedrijventerrein tussen Merwedekanaal, Eendrachtlaan, Winthontlaan en Vliegend Hertlaan. Dit is een gebied met veel kantoren en bedrijven en heeft nu voornamelijk als functie ‘werken’.  

De voormalige kantoorgebouwen worden omgebouwd naar appartementen. De nieuwe woonwijk moet groen en duurzaam worden, maar er blijft in het gebied ook ruimte voor bedrijven en commerciële voorzieningen.

De vraag naar woningen in Utrecht is nog steeds enorm groot. “Met deze nota wil ik vaart maken in dit gedeelte van de Merwedekanaalzone en ervoor zorgen dat we blijven bouwen voor Utrechters om in de stad te (blijven) wonen.”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

De Merwedekanaalzone is een bedrijvengebied in Utrecht wat bezig is met een grootschalige transformatie naar een levendig gebied met onder andere verschillende type woningen, winkels en horeca. De gemeente heeft ook een stuk grond gekocht in het gebied om te sturen op de bouw van betaalbare woningen.

Het verschil tussen dit deelgebied en de andere deelgebieden van de Merwedekanaalzone is dat dit gebied niet in één keer herontwikkeld kan worden. Door de verschillende eigenaren, 70 procent eigendom verspreid over 20 private eigenaren, die op verschillende momenten willen en kunnen gaan ontwikkelen is de transitie een geleidelijk proces.

De private grondeigenaren moeten initiatief nemen om te bouwen, de gemeente treedt enkel faciliterend op. Wel stelt de gemeente randvoorwaarden. Het gaat dan onder meer om het percentage betaalbare woningen, de mate van verdichting, en randvoorwaarden omtrent maatschappelijke voorzieningen en gezond stedelijk leven.  

De beslissing over de Nota van Uitgangspunten zal deze zomer genomen worden door de gemeenteraad. Hierna kan het omgevingsplan opgesteld worden.