Onlangs trokken lokale huurdersorganisaties uit verschillende steden aan de bel, met kritiek op de maximale huurverhoging van sociale huurwoningen. Deze moet volgens hen omlaag omdat huurders steeds meer moeite hebben om rond te komen, klonk het in het AD.

De Woonbond steunt hen, en roep de huurdersorganisaties nu op om niet zomaar in te stemmen met de huurverhoging die corporaties voorstellen.

'Dat veel corporaties op advies van Aedes zonder pardon het maximum op tafel leggen en goed overleg onmogelijk maken, vinden wij onacceptabel', zegt De Woonbond.

Eind vorig jaar kondigde woonminister Hugo de Jonge aan dat de huurprijzen in de sociale sector vanaf 1 juli 2024 maximaal 5,8 procent mogen stijgen. Dit is namelijk de gemiddelde loonontwikkeling afgelopen jaar. Met woningcorporaties werd daarop in de Nationale Prestatieafspraken afgesproken om een half procent (5,3) onder deze loonontwikkeling te blijven.

De komende weken zet De Woonbond zich in om alle huurders uitgebreid te informeren over de huurverhogingen die op 1 juli doorgevoerd worden.

Vesteda blijft op 4 procent

Voor de vrije sector hangt de maximale huurverhoging nog af van twee wetsvoorstellen die de Tweede Kamer binnenkort behandelt: de Wet Betaalbare Huur en de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting. Mogelijk leiden deze wetten tot een maximale huurverhoging van 6,8 procent.

Verhuurder Vesteda heeft vorige week aangekondigd om vanaf 1 juli zelf de huurverhoging te maximeren op 4 procent. Enerzijds om op tijd duidelijkheid te scheppen over de stijgingen, anderzijds omdat zij het maximumpercentage van 6,8 procent te hoog vinden.

‘Wij zijn voorstander van een consistent huurprijsbeleid, zodat huurders vooraf weten wat ze van ons kunnen verwachten', vult COO Astrid Schlüter aan. Ook geeft ze aan te pleiten voor één wettelijke systematiek die voor de komende tien jaar vastligt.

Het Vesteda Platform, koepel van huurdersorganisaties, is hier niet ontevreden over, meldt De Woonbond. ‘Een huurverhoging van 4 procent is natuurlijk alsnog flink. Maar het gebaar van Vesteda om de grilligheid van huurverhogingen weg te nemen is goed. Hopelijk wordt dit standpunt breder gedragen in de sector.’