‘Voor bedrijven is vernieuwing van alle tijden en noodzakelijk in een veranderende economie. Het bedrijfsleven moet nu aan de slag met klimaatbeleid en behoud van natuur en biodiversiteit. Die veranderende wereld heeft ook impact op onze beleggingen’, zegt ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. 

ABP wil met het vernieuwde beleid de risico’s van die veranderende economie voor de beleggingsportefeuille beter beheersen. Dat biedt kansen om een maatschappelijke bijdrage te leveren, zegt Van Wijnen. 

‘Door bijvoorbeeld te beleggen in een duurzame en betrouwbare energievoorziening en in betaalbare huurwoningen, ook in Nederland. Op die manier betalen beleggingen van ABP zich op meerdere manieren uit aan onze deelnemers.' 

Politiemensen en middenhuur 

ABP zoekt daarvoor partijen die aan woningbouwprojecten werken, waarvoor nu al vaststaat dat die naar doelgroepen gaan die ook deelnemer zijn in het pensioenfonds. Dan gaat het om huurwoningen voor onder meer politiemensen, leraren en verpleegkundigen. 

Volgens een woordvoerder heeft ABP niet dezelfde financiële zorgen als sommige gebiedsontwikkelaars of gemeenten als het gaat om middenhuur.  

‘Wij stappen in voor de zeer lange termijn, vijftig of zestig jaar. Dat maakt ons totaal verschillend dan kortetermijnbeleggers', zegt woordvoerder Asha Khoenkhoen namens ABP. ‘Het is ook niet de eerste keer dat we in vastgoed beleggen.’ 

De helft van de 10 miljard zogeheten impactbeleggingen gaat naar woningbouw in Nederland. Dat geld komt bovenop andere beleggingen van het ABP in Nederland. Van de pakweg 500 miljard euro die het ABP wereldwijd belegt, komt nu al zo’n 5 procent in Nederland terecht. 

Internationale verdragen 

ABP meldt verder dat het de beleggingsportefeuille in lijn wil brengen met internationale verdragen. Denk aan het klimaatakkoord van Parijs en het biodiversiteitsakkoord van Kunming-Montreal. Ook kijkt de organisatie nadrukkelijker naar de mensenrechten in hun beleggingen. 

Dat doet het pensioenfonds onder meer via het engagement- en stembeleid, door impactbeleggen en door de aangescherpte samenstelling van onze aandelenportefeuille.