Veel Utrechters lopen al jaren te hoop tegen plannen van het college van B en W om vrijwel alle fietspaden te voorzien van rood asfalt. Het beleid voor rood asfalt bestaat sinds 2002, want, zo redeneert het stadsbestuur, dit rijdt comfortabel en is goed herkenbaar als een fietsroute. 

Bewoners vinden het vaak lelijk, niet passen bij het historische karakter van een straat. Ook zeggen ze dat fietsers vaak harder rijden op asfalt. Verder zijn er vragen over klimaatadaptie, want asfalt laat regenwater minder goed door dan klinkers. 

In het afwegingskader staat dat alle Utrechtse fietspaden in rood asfalt moeten worden uitgevoerd, behalve als het gaat om fietspaden in de historische binnenstad, op bijzondere, beeldbepalende, cultuurhistorische locaties buiten de binnenstad, en in smalle straten. 

Motie regenwaterafvoer 

Een motie van de oppositie om regenwaterafvoer in het afwegingskader te laten meewegen, haalde het niet. Ook een motie om de mening van omwonenden te laten meewegen, kreeg geen meerderheid. 

Vorig jaar vroeg de gemeente nog een bewonerspanel om hun mening. De uitkomst bleek sterk verdeeld: de meeste respondenten vinden fietsvriendelijke klinkers prettig om op de fietsen en ook passen bij woonstraten. Maar ook asfalt kreeg een grote meerderheid achter zich. 

Het kader is een aanvulling op het Utrechtse Mobiliteitsplan 2040 en in de Omgevingsvisie Binnenstad 2021 was ook opgenomen dat rond de hele Utrechtse singel rood asfalt wordt aangebracht. 

Het afwegingskader kreeg dankzij een draai van D66 een meerderheid. Dat betekent dat het stadsbestuur met de afwegingen in de hand overal rood asfalt kan aanleggen.