Door Joren Bassant en Susanne Konings

Op de top in Madurodam ondertekenden  Aedes, Bouwend Nederland, G40, IPO, IVBN, NEPROM, NVM, VNG, Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Belang, WoningBouwersNL en de Woonbond de Uitvoeringsagenda Wonen  

Na de ondertekening was het podium voor enkele Tweede Kamerleden om de Uitvoeringsagenda Wonen in ontvangst te nemen. Onder meer Pieter Omtzigt (NSC), Habtamu de Hoop (GroenLinks/PvdA) en Peter de Groot (VVD) reageerden positief op de oproep aan het Rijk om extra geld uit te trekken voor woningbouw, nu door gewijzigde marktomstandigheden eerder gestelde woningbouwambities buiten handbereik dreigen te komen. PVV'er Madlener reageerde negatief. 

Pieter Omtzigt gaf na Madlener aan dat het vooral ‘ongemakkelijk’ voelde om op de Woontop te staan. ‘We zijn hier al meer dan tien jaar mee bezig, maar nog steeds zijn de streefcijfers voor de woningbouw niet terug te zien in de huidige cijfers.’

Voor Madlener geen scrupulus. ‘Corporaties hebben al veel geld gekregen’, verklaarde de PPV'er rond het einde van de Woontop. ‘Sociale huur is te duur. Terwijl de woningbouwopgave in mijn ogen niet zoveel geld mag kosten. Woningen moeten juist geld opleveren.’

Volgens Madlener willen veel partijen dan ook bouwen, maar dat gaat niet. ‘Er zijn te veel regels die deze investeringen belemmeren, denk aan de stikstofrestricties of de ambities om binnenstedelijk te bouwen. De woningmarkt is ziek geworden door al deze regeldruk. We hebben juist gezonde grondexploitatie nodig.’

De uitspraken werden gevolgd door gejoel uit de zaal. Met name op de kritische noot over subsidie aan corporaties wekte zichtbare ergernis. 

‘Kan je alsjeblieft stoppen?’, was de eerst verstaanbare reactie uit de zaal. ‘Nee ga door!’, riepen anderen. 

In het tumult resoneerde de tweespalt die ook het huidige formatieproces parten lijkt te spelen. De overige politici op het podium sloten zich nagenoeg aan bij de punten uit de uitvoeringsagenda van Aedes en de andere partijen, waaronder de roep om meer geld.

Om de jaarlijkse 100.000 woningen te halen worden in de Uitvoeringsagenda Wonen enkele concrete punten genoemd. Zoals drie tot vijf miljard euro van het Rijk (ook voor infra), aanpassing van wetgeving, het versterken van de capaciteit van de Raad van State en het zwaarder laten wegen van het belang van woningzoekende en nieuwe standaarden die industriële woningbouw bevorderen.

In zijn beperkte spreektijd wees Omtzigt vooral op de kansen op het vlak van communicatie en samenwerking. Wat in lijn is met de inhoud van de uitvoeringsagenda. Hij sprak over het toelaten van meer woningzoekenden en pensioenfondsen in de uitvoering van woningbouw. ‘Ook moeten we onze samenwerking verbreden. Partijen als ASML hebben we keihard nodig.’ 

De Uitvoeringsagenda Wonen werd getekend door Aedes, Bouwend Nederland, G40, IPO, IVBN, NEPROM, NVM, VNG, Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Belang, WoningBouwersNL en de Woonbond. In de uitvoeringsagenda spraken de partijen ook af te werken aan een monitoringssysteem, ter inzicht wat er gebouwd wordt.

Ondertekening van de Uitvoeringsagenda Wonen. Foto: Joren Bassant