In 2014 en 2015 verlieten meer gezinnen met jonge kinderen de vier grote steden dan in de vijf jaren daarvoor. Voornamelijk gezinnen met kinderen onder de vier jaar verruilden de stad voor een kleinere gemeente in de nabije omgeving. Met name Amsterdam zag de laatste jaren meer jonge gezinnen vertrekken. Vorig jaar verhuisde ruim 10 procent van de Amsterdamse gezinnen met kinderen tot vier jaar naar een andere gemeente, in 2012 was dat nog geen 6 procent. Ze vestigden zich onder meer in Amstelveen, Haarlem, Het Gooi, Zaanstad en Haarlemmermeer.

Ook in de rest van Nederland

Rotterdam, Den Haag en Utrecht zagen in 2015 eveneens meer jonge gezinnen uit de stad vertrekken dan in de jaren ervoor, maar de toename is vooral in Rotterdam en Den Haag minder sterk dan in Amsterdam. Ook in de rest van Nederland verhuizen gezinnen de laatste jaren weer meer. Het vertrek van jonge gezinnen uit de grote steden is echter duidelijk sterker.

Jonge gezinnen die wegtrekken uit de grote steden hebben vaak een hoog inkomen. Naarmate het inkomen van een jong gezin lager is, neemt ook het percentage af dat de stad verlaat. Ondanks het wegtrekken van voornamelijk gezinnen uit de stad blijft het aantal gezinnen met kinderen in de vier grote steden stijgen. Dat heeft vooral te maken met het relatief hoge aantal twintigers en dertigers in de stad die een kind kregen.