Dit project stoelt op de gedeelde overtuiging dat samenwerken nodig is om het tekort aan betaalbare woningen op te lossen’, zegt ASML's hoofd maatschappelijke betrokkenheid Lucas van Grinsven.  

Door de onstuimige groei van het miljardenbedrijf, waarvoor ook veel expats nodig zijn, neemt de druk op woningen toe in de regio Eindhoven.  

‘Wij onderkennen dat de dynamische ontwikkeling en groei van de regionale hightechindustrie, inclusief ASML, extra druk op de woningmarkt legt.’ De chipmachinefabrikant zegt binnenkort meer projecten voor betaalbare woningbouw aan te kondigen. 

De 130 appartementen in Veldhoven voldoen aan de eisen voor betaalbaar wonen die ASML stelt, namelijk dat de maandhuur onder de 1.100 euro (prijsniveau 2023) ligt, en dat de appartementen minimaal 15 jaar beschikbaar blijven voor de specifieke doelgroepen.

Programma Betaalbaar Wonen

Het programma voor betaalbaar wonen is een sociaal initiatief dat zich binnen de maatschappij in het algemeen richt op het lage- en middeninkomenssegment. Het is niet per se gericht op werknemers van ASML.

Met Woonstichting ‘thuis is een akkoord bereikt dat ze na de geplande oplevering van het bouwproject in 2025 de 40 sociale-huurappartementen verwerft.  

BPD Woningfonds, een fonds bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen, neemt de 90 appartementen voor middenhuur af. 

Erik Leijten, directeur BPD regio Zuid, is blij met de samenwerking. ‘Met ASML, maar ook gemeente Veldhoven en Woonstichting ‘thuis als partners kunnen we in Veldhoven echt sprongen maken in de betaalbare woningvoorraad. De samenwerking is dan ook een terechte Springplank!’ 

Om te voorkomen dat de steun marktverstorend werkt, wordt de vergoeding die het Veldhovense bedrijf heeft toegezegd pas uitgekeerd nadat het project is afgerond en alleen als het inderdaad verliesgevend is. 

Brainport voor Elkaar is een programma om inwoners die minder goed mee kunnen komen extra aandacht en opleiding te kunnen geven.