Actuele ontwikkelingen vragen om een samenhangend beleid voor de boven- én ondergrond.

Kijk ook onder de grond

De ondergrond staat steeds prominenter op de ruimtelijke en politieke agenda, maar versnippering, complexiteit en politisering maken het benutten ervan lastig. Actieve gemeenten en provincies zijn nodig om driedimensionaal ruimtelijk te sturen.

Niet alleen de aardbevingen in Groningen en de voortdurende discussies over schaliegas en CO2-opslag; ook opgaven als warmte-koudeopslag, geothermie, gebiedsgericht grondwaterbeheer, ondergronds bouwen en de aanleg van nieuwe kabels en leidingen vragen om een samenhangend beleid voor de boven- én ondergrond. De Omgevingswet, aanpassingen in de Mijnbouwwet, de Nationale Omgevingsvisie en het opstellen van provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies vormen daarbij het kader om er nu écht werk van te maken. Ten slotte komt de Rijksstructuurvisie Ondergrond (STRONG) eraan, het beleidsdocument waarin het Rijk stuurt op strategische vraagstukken inzake de ondergrond met een nationaal belang.

Anticiperen

Provincies en gemeenten moeten aan de slag om te anticiperen op hun rol inzake omgevingsbeleid en wetgeving. Ze moeten de ondergrond daarmee een adequate en duurzame positie geven. Alleen zo kunnen we de potentie van de ondergrond duurzaam benutten, problemen en politieke spanningen voorkomen. Toch is dit niet eenvoudig; er is een aantal belangrijke uitdagingen om deze rol goed in te vullen. Dr. ir. Geert Roovers, Lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion hogeschool en senior-adviseur Ruimtelijk Management bij Antea Group, loopt in de nieuwste editie van ROmagazine (#06) de uitdaging na en doet suggesties voor de wijze waarop we hiermee moeten omgaan.

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen