De subsidieregeling van de overheid is nodig omdat het belang van verduurzaming nog steeds groot is.

De regeling is wel enigszins aangepast in vergelijking met de eerste twee rondes. Nu is er een groter deel van het beschikbare subsidiebedrag bestemd voor integrale verduurzamingsprojecten.  

Het voornaamste doel van de subsidie is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren grotere duurzaamheidsstappen te zetten. Het geld komt uit het klimaatfonds.

Met het geld van de subsidie kan efficiënt en snel te werk worden gegaan met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Zo kunnen grotere labelsprongen worden gemaakt of kan maatschappelijk vastgoed sneller van het aardgas af, meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)

De vorige keren, in oktober 2022 en september 2023, werd binnen één dag het subsidieplafond bereikt.

Aanvragers kunnen zich melden bij het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook houdt het RVO binnenkort een webinar waarin meer informatie wordt gegeven over de subsidieregeling.