’In het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge is royaal tegemoet gekomen aan de wensen van verhuurders’, schrijft de Woonbond aan de Tweede Kamer. 

‘Zo is er een stevige puntenopslag voor goed geïsoleerde woningen (label A en hoger) en is er een overgangsregeling met een nieuwbouwopslag in de zogenaamde ‘middenhuur’ die 10 procent hogere huur mogelijk maakt.’ 

De Woonbond berekende dat voor nieuwe appartementen met energielabel A++ (de nieuwbouw-eis) alleen woningen van 55 vierkante meter en kleiner woningen onder het puntentotaal van 187 punten blijven. De woningen daarboven hebben volgens de Woonbond voldoende punten om zonder maximale huurprijs in de verhuur te gaan. 

‘Alleen voor kleine woningen onder de 40 vierkante meter heeft de nieuwbouwopslag dan effect. Hierdoor kunnen deze kleine woningen dan dus ook nog extra duur worden verhuurd. Met duurdere en kleine middenhuur als resultaat.’ 

Ook voor huidige huurders pakt de wet minder gunstig uit, zegt de Woonbond. De regulering gaat niet gelden voor zittende huurders en de rem op de jaarlijkse huurverhoging ging in het voorstel van CAO-loonontwikkeling plus 0.5 procent naar CAO-loonontwikkeling plus 1 procent. 

De bond vraagt zich af waarom zittende huurders jaarlijks méér huur gaan betalen, terwijl veel nieuwbouw niet onder de regulering zal vallen. 

In de brief aan de Kamer roept de Woonbond op de wet verder aan te scherpen, door de invloed van de WOZ-waarde te beperken, minder hoge punten bij iets zuinigere labels te geven en de liberalisatiegrens te verhogen. 

Of er een meerderheid voor het aangepaste wetsvoorstel te vinden is in de Tweede- en Eerste Kamer valt nog te bezien. PVV en NSC twijfelen omdat ze vrezen dat particuliere beleggers massaal huurhuizen gaan verkopen, een mogelijkheid waarvoor de Raad van State ook al waarschuwde.

Volgens De Jonge blijkt daar na een analyse van Kadastercijfers vooralsnog niets van.