‘Corporaties hebben de laatste vier jaar meer uitgegeven aan onderhoud en woningverbetering’, stelt Aw. Dat komt vooral door stijgende bouwkosten, maar ook na correctie hierop is een toename van uitgaven te zien. Wat met dat geld precies is gedaan bij hoeveel sociale verhuureenheden is niet bekend.

Privé-investeerders, zoals NPM Capital en Axeco Participaties, zien hier volgens Aw brood in en hebben klusbedrijven gekocht die zich richten op sociale huurwoningen.

De waarschuwing van Aw volgt op het bericht in Het Financieele Dagblad van juli vorig jaar. Daaruit bleek dat acht privé-investeerders in de toen afgelopen twee jaar achttien klusbedrijven hadden overgenomen. Dit aantal is sindsdien toegenomen.

De investeerders zouden uit winstoogmerk de klusbedrijven hebben samengevoegd. Dit biedt op het eerste gezicht ook voordeel voor corporaties, omdat dit leidt tot efficiënter werk en kostenbesparing. Corporaties besteden het onderhoud voor hele straten of wijken namelijk liever voor langere tijd en bij één bedrijf uit.

Maar het kan ook voor prijsstijgingen zorgen. Een klusbedrijf kan zo machtig worden dat het hogere tarieven kan vragen. Dat geldt volgens Aw zeker op een markt met schaarse arbeidskrachten.

De overname van klusbedrijven lijkt volgens Aw op overnamegolven in andere sectoren, tandartspraktijken, gezondheidsklinieken en het openbaar vervoer. Daar stegen de prijzen bij overnames door privé-investeerders, waarschuwt Aw.

‘Dit is een ontwikkeling om kritisch te volgen’, aldus de Aw in het rapport Staat van de corporatiesector 2023. De autoriteit zegt dat corporaties zoveel mogelijk de regie in handen moeten houden.

In de Staat van de corporatiesector 2023 geeft de Autoriteit woningcorporaties een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de sector in het afgelopen jaar. De twee belangrijkste conclusies wijzen naar onvoldoende concrete afspraken tussen overheden en corporaties, en belangrijke balans tussen opgaven en middelen in de sector.