Natuurlijk brachten de aanwezige bewoners en ondernemers het 'gepauzeerde' palenplan in de Jordaan ter sprake. Ze begrijpen niet waarom er voor ouderwetse palen is gekozen in plaats van intelligent of selectief toegangsbeheer

Met intelligent toegangsbeheer bepaal je vooraf wie wel en niet toegang krijgt tot de Jordaan: bewoners, mantelzorgers, doelgroepenvervoer, taxi's en natuurlijk de nooddiensten. Kortom: bestemmingsverkeer. Handhaving gebeurt dan met kentekencamera's. Simpel, toch? De praktijk bleek echter weerbarstig. Een eerder pilotproject op de drukke Wallen werd nog voor de start in 2022 stopgezet.

In veel steden, zowel in Nederland als daarbuiten, worden toepassingen van intelligent toegangsbeheer gebruikt, waaronder het Europese GeoSence-project. In Nederland loopt Groningen voorop. Technisch gezien is er geen probleem, als je maar diepe zakken hebt. De uitdaging zit in de koppeling van systemen (voor handhaving en ontheffingen).

Beleid grootste obstakel

Echter, het beleid voor intelligent toegangsbeheer blijkt het grootste obstakel te zijn. Wie mag straks nog waarom de buurt in? Wat wordt beschouwd als bestemmingsverkeer? Hoe organiseer je de uitvoering en handhaving? Wat is eigenlijk het handelingsperspectief van de gemeente? 

Een cruciale vraag is hoe je de mobiliteit van bewoners en ondernemers in de buurt wilt beïnvloeden. Dit vereist een vooruitblik van 10 tot 20 jaar, waarbij brede welvaart voorop moet staan. Wat men precies wil bereiken met 'autoluw' is ook na het debat niet helder. Daarover zal nog vaak en lang verder worden gediscussieerd. 

Wat betreft intelligent toegangsbeheer, dit zal nog jaren in beslag nemen. Is het nodig? Absoluut. Het begint met beleid voor intelligent toegangsbeheer, waarbij het van belang is te leren van ervaringen in andere steden.