De motie kwam van ChristenUnie, GroenLinks, Volt en PvdA en was gericht aan het college.

Zij constateerden dat Rotterdam veel potentie heeft voor 'straatjes erbij’ op bestaande daken, maar dat dit nog niet of nauwelijks benut wordt. ‘Enkele uitzonderingen daargelaten.’

De partijen wezen het college erop dat het optoppen van gebouwen in veel gevallen een ontheffingsvergoeding vraagt. Deze kosten moeten initiatiefnemers betalen als de waarde van hun gebouw of grond (dan wel eigen grond of erfpacht) stijgt als gevolg van een verbouwing, zoals bij optoppen. De kosten zijn afhankelijk van de nieuwe bestemming.

Via de motie verzochten ze het college te onderzoeken hoe optoppen aantrekkelijker gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door af te zien van de ontheffingsvergoeding bij het toevoegen van een of twee woonlagen.

De gemeente gaat hiermee aan de slag. De partijen gaven aan dat de raad de onderzoeksresultaten graag oppakt, om hiermee te kijken naar de toepassing in de Rotterdamse praktijk.

Richtlijnen en procedures moeten beter 

Optoppen past volgens de ChristenUnie, GroenLinks, Volt en PvdA goed bij het ‘beter benutten’ van de bestaande bouw, één van de ambities uit de Rotterdamse Woonvisie, die afgelopen oktober werd gepresenteerd en naar verwachting in maart wordt vastgesteld.

Daarin zei de gemeente te willen onderzoeken wat er nodig is om initiatiefnemers meer mogelijkheden te geven om gebouwen op te toppen. ‘Denk hierbij aan het vaststellen van heldere richtlijnen en het vereenvoudigen van procedures. Hierdoor kunnen betrokken partijen snel en moeiteloos aan de slag gaan.’

Eerder bekritiseerde partij Leefbaar Rotterdam de gemeente op hun communicatie bij het optoppen van gebouwen. Omwonenden werden volgens hen slecht geïnformeerd, en zouden zich overvallen voelen bij de bouw.

Naast optoppen wil de gemeente ook op ander manieren de bestaande bouw beter te benutten, zoals met flexwoningen, optoppen, tussenvoorzieningen en woningsplitsen/delen.

Rotterdam heeft ruim 18 vierkante kilometer aan platte daken, vaak ongebruikt. Dat biedt potentie voor ongeveer 8850 woningen. De vier Rotterdamse partijen achter de motie beaamden dat en leken afremmend te wijzen naar de landelijke tendens rondom ‘een straatje erbij’: nieuwbouw ter uitbreiding van steden. Ook wezen de partijen naar de combinatie-voordelen van optoppen en verduurzaming.