De gemeenteraad van Rotterdam wil duidelijkheid over het AVR-terrein in Rotterdam-Zuid. Ondernemer Hennie van der Most houdt deze ‘A-locatie’ aan de Doklaan inmiddels 15 jaar bezet voor een attractiepark. Maar er gebeurt niets. De raad stelt dat het terrein broodnodig is om ruimte te bieden aan creatief ondernemerschap.   

Het pretpark zou moeten worden ondergebracht in de afgeschreven AVR-verbrandingsoven die Van der Most in 2012 voor 750.000 euro van de gemeente overnam.

Met de aankoop verleende de gemeenten de ondernemer uit Slagharen erfpacht tot 2030 op de locatie op volgens de raadsleden van Volt, VVD en ChristenUnie. Dat staat in de motie  ‘A-locatie op de Zuidoever’ die ze eind vorige week inbrachten tijdens de raadsbehandeling van het nieuwe grondbeleid.

Daarin verzoeken ze het college van B en W om Van der Most te manen tot duidelijkheid over zijn plannen. Het park had al in 2014 open moeten zijn. Volgens de motie is de ondernemer nog steeds onzekerheid over een eventuele openingsdatum.

De indieners van de motie zeggen dat er door recente gebiedsontwikkelingen en de toegenomen druk op de stad een gebrek is aan evenementenlocaties en broedplaatsen en creatief ondernemerschap.

De erfpachtovereenkomst stopt in 2030. De fracties geven aan dat in het Rotterdamse grondbeleid is opgenomen dat bij ‘expiratie van tijdelijk erfpachtrecht’ de gemeente de mogelijkheid heeft om het erfpachtrecht
op te zeggen.

Het is volgens Volt, VVD, en ChristenUnie moeilijk uit te leggen dat een grote A-locatie al meer dan 10 jaar een minimale gebruikswaarde heeft.

Voor de toekomst van vrijetijdsbesteding in een grote Europese - en diverse - zijn multifunctionele broedplaatsen waar Rotterdammers de hele week door hun talenten kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen recreëren van groot belang, stellen de fracties. Dat zou eveneens gelden voor het aantrekken van toerisme en het aanjagen van de Rotterdamse economie.

Het terrein aan de Doklaan zou alles in zich hebben om dé nieuwe hotspot van Rotterdam te worden, vergelijkbaar met Weelde, Thuishaven in Amsterdam en Sisyphos in Berlijn.

De raad wil daarom van het stadsbestuur weten wat de plannen van de ondernemer zijn.

De voltallige raad steunde donderdag deze motie. Een voorstel om Van der Most te dwingen om op korte termijn het park te openen, haalde het niet.