Op 1 augustus 2024 eindigt de derde raadsperiode van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en wijzigt de samenstelling van de raad. Van Dijk wordt de komende maanden belast met de werving van raadsleden en het opstellen van een kabinetsvoordracht voor de samenstelling van de nieuwe raad. Het is nog onduidelijk hoeveel van de zittende dertien leden vertrekken.

Van Dijk is op dit moment nog voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Energiesysteem en voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijs Groep. 

Eerder was Van Dijk onder meer Tweede Kamerlid voor het CDA en gedeputeerde in de provincie Gelderland. Ook was hij bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Minister Harbers van I en W is blij met de aanstelling van Van Dijk. ‘Hij heeft ruime ervaring als bestuurder. Het voorzitterschap is bij hem in goede handen.’

De Rli is een van de onafhankelijke strategische adviesraden van de regering en het parlement. De Rli adviseert de bewindspersonen van I en W, EZK, LNV en BZK over beleid dat zich richt op de fysieke leefomgeving, zoals op het terrein van verkeer en vervoer, klimaat en de inrichting van Nederland.