Om tot de Eco-Electric Index te komen, rekende Slimster uit hoeveel CO2-uitstoot een gemiddeld huishouden voorkomt met de investering in zonnepanelen, een warmtepomp en een elektrische auto.  

De index rekent een elektrische auto voor 25 procent mee, zonnepanelen en een warmtepomp voor beide een aandeel van 37,5 procent.  

Zou Slimster alleen naar het percentage woningen met zonnepanelen gekeken hebben, dan stonden vijf Zeeuwse gemeenten in de top 10. Ook Friesland en Drenthe zijn sterk vertegenwoordigd.  

Uit de analyse van Slimster blijkt dat er 26 gemeenten zijn waar meer dan de helft van alle woningen eigen stroom opwekt. Dat zijn dan niet de gemeenten met relatief de meeste elektrische auto’s. 

‘Het zijn niet de plattelandsgemeenten met veel zonnepanelen waar ook veel elektrisch gereden wordt. Dat laatste is juist meer voorbehouden aan stedelijke gemeenten zoals Tilburg, Utrecht en Amsterdam.’ 

Qua warmtepompen steekt de gemeente Blaricum er met kop en schouders bovenuit. Het percentage woningen met een warmtepomp is er bijna twee keer zo groot als op Vlieland, dat tweede staat op deze ranglijst (21,7 om 11,2 procent). 

Flats en warmtepompen 

De index houdt geen rekening met het aandeel bewoners van flatwoningen in een gemeente. Voor hen is het lastiger of niet mogelijk om een warmtepomp te gebruiken. Dat levert in de statistieken een voordeel op voor kleinere gemeenten, waar vaak weinig inwoners in flats wonen. 

Ook worden warmtenetten niet meegewogen. Volgens een woordvoerder van Slimster is het lastig om te bepalen hoeveel warmte uiteindelijk via een gasgestookte centrale wordt opgewekt. 

Bij de analyse is Slimster uitgegaan van data van CBS en berekende het de CO2-uitstoot van elektrische auto’s op basis van een gemiddelde van 11.000 km per jaar en ging het uit van 2,27 kilogram CO2 per liter benzine en 0,4 kilogram per kWh elektriciteit. 

Bij warmtepompen keek de vergelijkingssite naar CO2-besparing van een warmtepomp. Uitgangspunt was 1.200 kuub gas op jaarbasis, met een COP van 5, dat 1,8 kilogram co2 oplevert. Een pomp vraagt jaarlijks gemiddeld 2400 kWh elektriciteit wat 0,4 kg oplevert.  

Tot slot zonnepanelen. Uitgaande van een productie van 3.000 kWh op jaarbasis hoeft er 3.000 kWh minder stroom uit fossiele bronnen gewonnen worden. Hier is gerekend met 0,4 kg als gemiddelde van de Nederlandse elektriciteitsmix. 

Daar zit deels al zon en wind in, zeggen de opstellers van het onderzoek, dus in de praktijk zal dit vermoedelijk iets hoger liggen.