De integrale rekenmethode meet hoeveel CO2 er vrijkomt door materiaalgebruik en tijdens de operationele fase. Zo hebben bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties een beter inzicht in de CO2 -uitstoot van de projecten en een eenduidig beeld waarop afwegingen kunnen worden gemaakt, aldus NEPRON. 

De Quick Carbon indicator is bedoeld voor de korte termijn tot en met 2040, zegt Laetitia Nossek, programmamanager bij DGBC, de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken.

‘Voor de langetermijnuitstoot hebben we de Whole Life Carbon-aanpak en Paris Proof, maar voor de korte termijn ontbrak eenduidigheid. Met deze integrale rekenmethode maken we materiaalgebonden en operationele CO?-uitstoot tot en met 2040 inzichtelijk.’

De Quick Carbon indicator maakt op een andere manier gebruik van al bekende methodes.   

De NEPROM heeft het rekenprotocol, het achtergrondrapport en de rekentool vrijgegeven op haar website.