Het aantal verleende vergunningen voor koopwoningen daalde in 2023 met 23 procent vergeleken met 2022. Voor huurwoningen was de daling met 6 procent minder sterk. 

Dat sluit aan bij een trend van de afgelopen vijf jaar, waarin een verschuiving heeft plaatsgevonden in de verdeling van huur en koop vergunningen. Het gaat om steeds minder koop en meer huur in verhouding. 

Er zijn ook landelijke verschillen te zien. Per 1000 inwoners gaf de provincie Utrecht met 5,1 vergunningen de meest vergunningen af. Gevolgd door Overijssel met 3,5 en Noord – Brabant met 3,4 vergunningen per 1000 inwoners.

Limburg vergaf het minste aantal vergunningen per inwoner en verleende 1,2 vergunningen per 1000 inwoners. Gevolgd door de provincie Friesland met 1,6 en provincie Zeeland met 1,8.  

Opvallend uit de cijfers van het CBS is dat de bouwkosten per woning eveneens met 15 procent zijn afgenomen. Deels kan dit gaan om een vertekend beeld, meldt het CBS, omdat ook de oppervlakte per woning is afgenomen.