De twee locaties in de dorpen Gendt en Doornenburg zouden de eerste Sportzones van Nederland zijn. Ze zijn aangelegd in 2022 als onderdeel van Living Lab Lingewaard.  

De zones verschillen van andere publieke ruimte waar gesport wordt, doordat er verkeersinfrastructurele aanpassingen zijn gedaan. Zoals de tekst ‘Sportzone’ op de weg en op borden, drempels en betere verlichting. 

Sportzones veiliger 

Snelheidsmetingen van de HAN Sport en Bewegen tonen aan dat verkeer door de aanpassingen minder hard langs de Sportzones rijden. Een vragenlijstonderzoek toont aan respondenten in Gendt en Doornenburg een hoger veiligheidsgevoel ervaren. 

Focusgroepen en enquêtes tijdens het onderzoek benadrukken ook het belang van en de toegankelijkheid van sportvoorzieningen in de Sportzones. Bewoners voelen zich meer geactiveerd door de organisatie van evenementen. 

De kaart van een ideale Sportzone. Beeld: HAN

De ideale sportzone 

Hoofdonderzoekers Sanne Cobussen en Jasper van Houten (Sporteconomie en Sportmanagement) delen een lijst met voorwaarden waaraan de ideale Sportzone voldoet. Hierin is in onderscheid gemaakt tussen (sport)voorzieningen, sportaanbod en samenwerkingen op en rondom de zone. 

Onderzoekers raden bijvoorbeeld aan om het wegdek rondom en door de Sportzone een afwijkende kleur te geven om de zone te benadrukken. Verharde looppaden moeten geschikt zijn voor wandelaars en hardlopers, maar ook toegankelijk zijn voor rolstoelen en kinderwagens. 

Sportvoorzieningen moeten alle leeftijden en doelgroepen bedienen en vooral ook inspelen op ouder-kindactiviteiten. Faciliteiten voor ontmoeting, recreatie en pauze zijn ook belangrijk. Daarbij kan worden gedacht aan een kiosk, toiletten en douches. 

De zone moet verder voldoende groen-blauw structuren bevatten, met parkeerplaatsen buiten en fietsenrekken binnen de zone voor autoluwte. Ook worden verkeersdrempels op toegangswegen aangeraden. 

Evenementen activeren 

Formeel en informeel sportaanbod blijkt ook cruciaal voor het stimuleren van het gebruik van Sportzones. Zowel individuele sporters als verenigingen moeten er de ruimte krijgen. 

 Ook raden onderzoekers aan om het hele jaar door evenementen te organiseren, om bewoners continu tot bewegen uit te nodigen.  

Hiervoor is samenwerking nodig met sportprofessionals en vrijwilligers, ook voor het borgen van sociale veiligheid in de zones. 

Voor het onderzoek heeft de HAN samengewerkt met de Gemeente Lingewaard, Sportservice Lingewaard, Sportdorp Doornenburg en Walburgen Beweegt.  Het onderzoek kreeg subsidie van Regieorgaan SIA.