De eerder geprezen doorbouwgarantie is volgens Capital Value risicovol en beperkt effectief. 

Een doorbouwfaciliteit is een door de overheid ondersteunde entiteit die financieringen verstrekt aan ontwikkelaars. Die biedt ontwikkelaars een ‘hypotheeklening’ tegen marktconforme rente waarmee zij de bouwkosten van (een deel van de) nog niet verkochte woningen kunnen financieren. 

De eerder door minister De Jonge aangekondigde doorbouwgarantie is feitelijk een opkoopfonds. Net als het opkoopfonds is een doorbouwfaciliteit bedoeld om garantie te bieden voor de realisatie van bouwprojecten. ‘Wel is het financiële risico voor het Rijk bij de doorbouwfaciliteit aanzienlijk kleiner dan bij het opkoopfonds', zegt De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Een doorbouwfaciliteit geeft volgens de demissionair minister geen garantie af om woningen op te kopen, maar verstrekt een lening aan ontwikkelaars. ‘Ontwikkelaars krijgen een recht van hypotheek op de niet-verkochte woningen of appartementsrechten.’

De looptijd van de lening wordt gekoppeld aan de start van de bouw en de opleverdatum van de woningen. De looptijd van de lening is daarmee relatief kort. ‘Om slagkracht van een doorbouwfaciliteit te vergroten is het daarbij nodig om vreemd vermogen aan te trekken bij commerciële kredietverstrekkers.’

Omdat financierders bovendien terughoudend zullen zijn, zal het gehele fondsvermogen door de overheid verschaft moeten worden, concludeert Capital Value. De eerder gereserveerde 175 miljoen euro voor de doorbouwgarantie is daarmee ook onvoldoende om de woningbouwproductie effectief te steunen, voegt De Jonge toe.

De Jonge zegt de voorgestelde doorbouwfaciliteit voor de zomer uit te willen werken. Dit gebeurt in samenspraak met ontwikkelaars.