In het depot worden materialen niet alleen opgeslagen, maar ook schoongemaakt en waar nodig gerepareerd.  

Het grondstoffendepot komt te staan op bedrijventerrein Lage Weide, waar ook ruimte komt voor andere circulaire activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over groen- en papierrecycling. 

De locatie van de plek is volgens de gemeente ideaal. Vervoer van grondstoffen kan plaatsvinden via het water van het Amsterdam Rijnkanaal. Dit bespaart veel CO2 in vergelijking met andere vervoersmethodes, aldus de gemeente. Volgens de gemeente geeft de plek mogelijkheden om circulaire ambities te verwezenlijken. Utrecht wil in 2050 namelijk volledig circulair zijn.  

De gemeente verleent een subsidie van €300.000 euro aan het gronstoffendepot, geld dat weer afkomstig is van het Interreg-subsidieprogramma van de Europese Unie. De gemeente Utrecht participeert in een programma voor het bevorderen van de circulaire transitie  

Doel van het nieuwe depot is niet alleen de materialen te hergebruiken, maar explicit om ervaring op te doen met hergebruik. ‘We kunnen hier op deze plek leren experimenteren en innoveren. Dit maakt me ontzettend trots. Dat we zuinig moeten zijn met de kostbare grondstoffen die we hebben, dat was duidelijk. Maar nu kunnen we als stad echt ons steentje bijdragen.', zegt Bas van der Veer, grond- en reststoffenmakelaar.