Coalitie De Esch bestaat uit beleggers, woningcorporatie(s), ontwikkelaars en institutionele eigenaren van onder andere het lokale winkelcentrum. Samen bezit de coalitie 85 procent van alle woningen in De Esch.

Het gaat om NLV (voorheen MN Dutch Real Estate), Vesteda, Achmea Real Estate, Bakkers Hommen, Bluehouse, TBI-onderneming ERA Contour, Stebru, Echo Urban Design, Kraaijvanger Architects en Woonstad Rotterdam.

De coalitie gaat gezamenlijk ideeën op tafel leggen en voorstellen aan de gemeente. Ook staan ze in contact met (bewoners)initiatieven uit de buurt zoals Het Buurtcollectief.

Ze spreken van een complexe gebiedsontwikkeling die vraagt om een integrale aanpak. De intentie moet dan ook leiden tot een lange-termijnsamenwerking, die werkt aan een betere leefbaarheid van De Esch.

Ondanks de ligging aan de Maas, beschikbare ruimte en bijzondere plekken kent het gebied ook uitdagingen, benadrukt het gezamenlijke persbericht. ‘De openbare ruimte vereist aandacht, de bevolking vergrijst en mede daardoor, neemt het aantal voorzieningen in de wijk af.’

Koen de Boo, voorzitter van de coalitie en oprichter van Echo Urban Design, zegt trots te zijn om met zoveel verschillende partijen te mogen werken aan een plek in Rotterdam die veel potentie heeft. ‘Netwerkorganisaties zijn nodig om dit soort grootschalige gebieden integraal te (her)ontwikkelen. We willen daar actief en continu met alle stakeholders aan werken.’

De intentieovereenkomst van coalitie De Esch werd al getekend op 23 november, maar presenteert zich nu naar buiten, legt De Boo uit. Op 29 februari aanstaande vindt een netwerkbijeenkomst plaats met alle betrokkenen in de wijk.

Brug en 30.000 woningen 

Een herontwikkeling van het gebied rondom De Esch ligt al langer op tafel. Vorige week stelde de gemeenteraad van Rotterdam plannen voor de Oostflank vast, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein, tevens onderdeel van 1 van de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties.

Hier komen 30.000 woningen, 30.000 nieuwe banen en extra voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentra, sportvoorzieningen en groen. De plannen passen in een herziening van de Rotterdamse omgevingsvisie waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd.

Ook komt er een permanent treinstation bij Stadionpark in Rotterdam-Zuid en een nieuwe stadsbrug over de Maas, die Oost en Zuid moet verbinden. De brug tussen IJsselmonde en Kralingen moet naar verwachting in maart 2033 klaar zijn.

Halverwege januari werd een bestuursovereenkomst vastgelegd door de vier initiatiefnemers van het totale project: de ministeries van IenW en BZK, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam.

Samen stellen zij 1,29 miljard euro beschikbaar voor de aanleg van de brug en de OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Voor station Stadionpark is 197,4 miljoen euro beschikbaar. Tussen 2024 en 2027 worden de plannen concreet gemaakt.