De gemeente wil op de locatie Bleizo-West, tussen Bleiswijk en Zoetermeer, duizenden woningen bouwen, maar de Zuid-Hollandse gedeputeerde Berend Potjer houdt vast aan een overeenkomst met de gemeente uit 2012 en kiest voor windenergie.  

Onvoorstelbaar, vindt burgemeester Pieter van de Stadt. ‘De woningnood is hoog en Bleizo-West biedt de mogelijkheid tot de bouw van circa 5.000 woningen, waaronder een groot deel sociaal en betaalbaar, juist waar nu de grootste behoefte ligt’, zei hij eerder.  

In een brief aan GS, met een afschrift aan PS, schrijft het gemeentebestuur dat het besluit van GS grote maatschappelijke, ruimtelijke, en financiële gevolgen heeft voor onze gemeente, de regio, en de provincie. 

Kamerfractie PVV wil gesprek 

Lansingerland krijgt nu steun in de Tweede Kamer van PVV-Kamerlid Barry Madlener. In het commissiedebat over de Staat van de volkshuisvesting eind januari vroeg hij of minister De Jonge eens met de provincie wil praten over Bleizo. Dat wil De Jonge. 

‘Ik denk dat woningbouw een veel logischere keuze is voor Bleizo dan windmolens. Dat betekent wel dat je een andere locatie zult moeten hebben voor windmolens’, aldus demissionair minister De Jonge. 

‘Maar ik denk echt dat er een beperkte kansrijkheid is voor Bleizo voor windmolens en dat er een veel grotere kansrijkheid is voor woningbouw. Dat vergt van mij dus een gesprek met Zuid-Holland en dit zal daarbij mijn inzet zijn.’ 

Ook Metropoolregio Rotterdam Den Haag dringt aan op een gesprek. De Metropoolregio schrijft in een brief aan de gemeenteraad van Lansingerland dat Bleizo-West een goede plek is voor de komst van duizenden woningen. 

‘Daarnaast biedt Bleizo-West ook grote mogelijkheden voor het versterken van twee economische topsectoren binnen onze regio. Met het Horti Science Park in Lansingerland en het Dutch Innovation Park in Zoetermeer vormt de locatie Bleizo-West de verbindende schakel tussen twee hoog innovatieve clusters.’ 

Toch schaart de metropoolregio zich niet direct achter de plannen van Lansingerland. Voorzitter Jan van Zanen van de metropoolregio roept op een gezamenlijk gekozen bestuurlijk bemiddelaar in te zetten. Ook het gemeentebestuur van Lansingerland wil een onafhankelijk bemiddelaar. 

Windturbines in coalitie-akkoord 

De provincie Zuid-Holland kent een coalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA. In het coalitieakkoord staat dat er windmolens op Bleizo-West komen, tenzij de gemeente een alternatieve locatie vindt voor de molens. 

Alternatieve locaties zijn ongeschikt, zegt Lansingerland. Zo wil de gemeente in Noordpolder flexwoningen plaatsen, maar eist de provincie ook daar een MER-procedure voor windmolens. De locatie ligt volgens de gemeente te dicht bij een vliegveld. Een MER-procedure is zinloos en tijdverspilling, vreest de gemeente. 

De derde locatie, Kruisweg is volgens het college van B en W onhaalbaar omdat de provincie daar al plannen heeft op het gebied van het Groene Hart, natuur, landschap en recreatie. 

Woensdagochtend praat Provinciale Staten over de plannen voor Bleizo-West. Spannend, volgens de gemeentewoordvoerder, want het is nog onduidelijk hoe de fracties hierin staan. Daarna volgt een bestuurlijk overleg met GS.