Brightlands Chemelot Campus is bij het project betrokken vanwege plannen voor een Europees Centrum voor Circulaire Bouw en met het project wil het consortium een voorbeeldrol vervullen in de overgang naar een volledig circulaire economie in 2050.  

De eerste 100 procent circulaire Limburgse woningen worden in 2025 opgeleverd. Het gaat om rijtjeswoningen voor de sociale huursector.De modulaire woningen bestaan uit circulaire materialen, die hergebruikt kunnen worden en makkelijk gedemonteerd.  

De basis is een houten frame. Verder wordt gebruikgemaakt van vier nieuwe innovaties:  

Om de woningen betaalbaar te houden, zoeken de initiatiefnemers naar een nieuwe vorm van financiering. Het gaat om flexwoningen en daarvoor zijn huren of een hypotheek niet mogelijk. Er wordt nu gedacht aan leaseconstructies, waarbij de Rabobank betrokken is. 

Innovatiecampus Chemelot  

‘Het project sluit naadloos aan bij de onlangs op Brightlands Chemelot Campus aangekondigde (Eu)regionale plannen om in Heerlen een Europees Centrum voor Circulaire Bouw te vestigen’, zegt wethouder Casper Gelderblomn van de gemeente Heerlen. 

Op de innovatiecampus van Chemelot worden nieuwe ideeën ontworpen, waaronder ook dit project. Verder bestaat het bouwconsortium uit: CUBE Homes, SAM Panels, Mosa, Block Materials samen met Brightlands Materials Center en CHILL/ZUYD Hogeschool, met ondersteuning van ZOwonen, Bouwmensen en Rabobank .   

De nieuwe bouwmethode wordt gefinancierd door provincie Limburg met behulp van een bijdrage uit de EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van de Europese Unie.