De kritiek van huurders en Pointer wijst naar de gebreken van de energielabels. Grote kieren, oud dubbel glas of weggezakte isolatie tellen niet mee. Zonnepanelen wel, terwijl zulke installaties voor de warmte niet uitmaken. Op die manier kregen woningen wel een positief label, maar bleven de stookkosten hoog.

‘Zelfs een tent kan in principe een label A krijgen, als je er maar heel veel zonnepanelen op en naast legt’, zegt Harm Valk, voorzitter van de projectgroep die systematiek rondom labels vaststelt.

Daardoor daalt het energiegebruik nauwelijks en blijven huurders achter met hoge rekeningen. Zeker nu de energietarieven veel hoger zijn dan een paar jaar terug. Veel huurders deden hierover hun beklag bij Pointer.

Een oplossing laat bovendien op zich wachten. Via de Nationale prestatieafspraken (NPA) hebben corporaties met het Rijk afgesproken om eerst woningen met label E, F of G (circa 250.000 stuks) aan te pakken. Zij hebben daarvoor tot in 2028 uiterlijk de tijd. De energielabels zijn bepalend voor de volgorde. Woningen met label D of hoger krijgen een lage prioriteit.

Het kabinet erkent het verschil: ‘Het energielabel geeft een indicatie van het energiegebruik voor het gebouw, niet voor de bewoner’, reageert het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarom het label dan wel bepalend is voor zaken die van belang zijn voor bewoners, laat het ministerie niet weten.

Aandacht isolatie laat op zich wachten 

In een reactie laat corporatiekoepel Aedes weten dat corporaties blijven focussen op het verduurzamen van woningen met een EFG-label. Dat werk loopt gestaag. In enkele gevallen worden ook woningen met een beter label aangepakt, als dat geschikt uitkomt. Bijvoorbeeld wanneer een complex toe is aan grootschalig of regulier onderhoud.

Wel geeft de corporatiekoepel toe dat energielabels niet matchen met de stookkosten. ‘Er zitten soms flinke verschillen tussen het werkelijke energiegebruik en wat verwacht zou worden op basis van het label.’

Volgens de belangenorganisatie krijgen corporaties dan ook regelmatig vragen van huurders over het isoleren van hun woning.

Aedes adviseert huurders bij hun corporatie aan de bel trekken als hun woning met een relatief goed label relatief veel energie nodig heeft om te verwarmen. Sommige huurders met hoge energiekosten worden volgens de corporatiekoepel al geholpen met energiecoaches en teams die kijken naar kleine isolatie-maatregelen.

Aedes zegt dat corporaties in de toekomst meer gaan kijken naar de netto warmtebehoefte. Hierbij gaat het om de isolatie van een woning, dat zich nog krom verhoudt met energielabels.

‘Maar die manier van werken is geen toverstaf om in een keer alles te verbeteren', vult de corporatiekoepel aan. ‘Het verduurzamen en de energietransitie blijven gewoon een grote klus.’