Zwolle is volgens de jury een voorbeeld op het gebied van gemeentelijk energiebeleid. Ze is daadkrachtig en laat een duidelijk beleid zien. Haar beleid voor zonne-energie is pragmatisch stimulerend voor haar inwoners en heeft tot langdurige resultaten geleid. Deze ingrediënten zijn volgens de jury de randvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling van een duurzame gemeente.

Projecten

Binnen de gemeente Zwolle zijn over een breed scala opvallend veel projecten gestart en door hun laagdrempelige karakter met succes gerealiseerd. Een andere, en belangrijke, succesfactor is de betrokkenheid van bewonersgroepen en lokale organisaties in de ontwikkeling van projecten. Met deze organisatorische inpassing van het beleid in de stad, administratie en stimulering laat Zwolle zich van haar beste kant zien.

Sterk hierin is de wijze waarop de gemeente een grote groep actieve partijen in Zwolle effectief ondersteunt. Daarnaast toont een eigen gemeentelijke subsidieregeling de aanpakkracht van deze gemeente. Blauwvinger Energie is een mooi voorbeeld van hoe de energietransitie kan worden aangejaagd. Dit project weet heel veel Zwollenaren te enthousiasmeren voor de energietransitie, en CEO’s van lokale bedrijven tot stuurman/-vrouw te maken van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het in kaart brengen en actief communiceren vanuit de incentives van burgers en bedrijven doet deze Zwolse organisatie heel goed.

Ambitie

De jury concludeert dat de gemeente een hoge ambitie voor verduurzaming heeft en in het bijzonder voor de toepassing van zonne-energie, en in staat is om deze ambitie te vertalen naar resultaten. De jury meent echter dat – ondanks de hoge overall beoordeling – op het gebied van zonnewarmte een verbetering mogelijk is. Ze roept de gemeente Zwolle op om ook voor zonnewarmte een actief beleid te ontwikkelen.

Verkiezing

Alle Nederlandse gemeenten konden deelnemen aan de verkiezing. De twee andere genomineerde gemeenten waren Wageningen en Hardenberg. De jury bestond uit vertegenwoordigers van Klimaatverbond, Holland Solar, RVO Nederland, Vereniging Eigen Huis, Stichting Monitoring Zonnestroom, Solar Energy Application Centre en Solar Magazine.