‘Voor een klein land als Nederland zijn de verschillen tussen regio’s te groot’, zegt minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de regiodeals: 'Daarmee maken we werk van gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont. 

‘Met de 22 deals die vandaag zijn aangewezen kunnen regio’s aan de slag met die zaken die voor hen belangrijk zijn. Zoals onderwijs dat beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt, een gezondere woonomgeving of betere bereikbaarheid.’

Bij het sluiten van een regiodeal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten: 

 • de opgave (hoe groot, urgent en complex); 
 • de aanpak (hoe integraal wordt de opgave aangepakt); 
 • de financiën (welke partijen investeren mee, en hoeveel);
 • de organisatie (hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven betrokken).

Ook bij deze vijfde ronde heeft het kabinet gekeken naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten regiodeals. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio. In de vijfde ronde waren 29 voorstellen ingediend.

De volgende regiodeals zijn tot stand gekomen, met bijbehorende Rijksbijdragen:

 • Het Hogeland € 12,1 miljoen
 • Regio Centra Groningen € 20 miljoen
 • Oost-Groningen € 12,5 miljoen
 • Groningen Noord € 10 miljoen
 • Zuidwest-Friesland € 17,5 miljoen
 • Veluwe € 20 miljoen
 • Regio Achterhoek € 25 miljoen
 • Regio Zwolle € 30 miljoen
 • Regio Stedendriehoek € 20 miljoen
 • Regio Noord-Limburg € 10 miljoen
 • Regio Midden-Limburg € 20 miljoen
 • Regio West-Brabant € 15 miljoen
 • Metropoolregio Eindhoven € 20 miljoen
 • Noord-Holland-Noord € 32,5 miljoen
 • Amsterdam Zuidoost € 20 miljoen
 • Metropoolregio Amsterdam West € 20 miljoen
 • Drechtsteden-Gorinchem € 25 miljoen
 • Zuid-Hollandse Delta € 10 miljoen
 • Waterwegregio € 17,7 miljoen
 • Delft € 12,3 miljoen
 • Sint Eustatius (Caribisch Nederland) € 10 miljoen
 • Saba (Caribisch Nederland) € 5 miljoen

In vier eerdere ronden zijn 44 regiodeals van start gegaan. Later in 2024 zal – naar verwachting - een zesde ronde volgen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal 900 miljoen euro beschikbaar.