Het gebouw zelf is al een voorbeeld van duurzaam bouwen. De woning zelf is, in het kader van het internationale verduurzamingsproject INDU-ZERO, in 2021 voorzien van een bijzonder duurzame schil en meerdere innovatieve oplossingen en diende drie jaar als showcase voor verduurzaming.

Het is daarom een ideale locatie om meer te leren over duurzaam bouwen, zegt gedeputeerde Liesbeth Grijsen. ‘Het Innovatiehuis moet samenbrengen en inspireren. Samen kunnen we, in brede samenwerking met verschillende expertises, grote stappen voorwaarts maken, op weg naar een duurzame leefomgeving.’

‘In Overijssel gaan we tot 2030 42.300 nieuwe woningen realiseren. Innovatieve en duurzame oplossingen gaan ons daarbij helpen.’

Twente wil koppositie duurzame bouw innemen  

Wilma van Ingen, directeur-bestuurder van Domijn en voorzitter van WoON Twente: ‘De ambities in de Woondeals en de Nationale Prestatieafspraken zijn stevig. De corporaties zijn een belangrijke kartrekker in verduurzaming. Die rol vullen we in door te innoveren en pionieren.’

‘Maar vooral door samenwerking aan te gaan met corporaties onderling, de bouwsector, kennisinstituten en de overheid. Gelukkig zit samenwerking diepgeworteld in het Twentse DNA en ook in de Twentse corporatiesector. Het Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen is een plek waar dit alles samenkomt.’

Twente wil met het innovatiehuis de koppositie pakken in het toekomstgericht bouwen en hoopt op financiële steun van de overheid om het project uit te breiden. Bestuurders, ambtenaren en gebiedsontwikkelaars van andere regio's kunnen hier dan ook inspiratie opdoen en van de voorbeelden leren tijdens een rondleiding of bij de open dagen in april.