Waar de extra corporatiewoningen worden gebouwd is al in een eerder stadium vastgelegd. Het gaat om plannen in een voorbereidende fase in het CID (Central Innovation District) de Binckhorst en Den Haag Zuidwest.  

De bouw van de woningen en de verduurzaming van in totaal 1280 woningen worden betaald door de Haagse woningcorporaties: Arcade, DUWO, Haag Wonen, Hof Wonen, Staedion, Vidomes, WoonInvest en Woonzorg Nederland. Financiering vindt plaats op basis van investeringsprogramma’s.

In de prestatieafspraken, waarin de jaarlijkse plannen staan voor het woningbeleid in Den Haag, zijn acht kernpunten benoemd. De belangrijkste doelen zijn: het creëren van een thuis voor iedereen, het zorgen voor duurzame wijken en woningen en het zorgen voor voldoende betaalbare woningen.  

Met de prestatieafspraken wil de gemeente een antwoord geven op de grote woningnood in de stad. Woningzoekenden hebben te maken met lange wachttijden en de huurprijzen van woningen zijn te hoog, aldus de gemeente Den Haag.  

Huisvesting aandachtsgroepen

De nieuwe woningen zijn volgens de gemeente Den Haag specifiek bestemd voor de huisvesting van ‘aandachtsgroepen’, waaronder jongeren, studenten, gezinnen met kinderen en mensen met ‘vitale beroepen’. 

Ook wordt er rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deze groepen over de verschillende wijken. Dit om verdere segregatie in Den Haag te voorkomen.

De verduurzaming van de al bestaande woningen houdt specifiek in dat huizen met energielabel EFG worden aangepast door middel van isolatie en energiezuinige maatregelen.  

Ook de leefomgeving wordt aangepakt. De openbare en private buitenruimtes rondom de woningen van de corporaties worden vergroend en klimaatadaptief gemaakt.  

Met de verduurzaming van de woningen wil Den Haag voldoen aan de ambitie van klimaatneutrale stad in 2030, zegt wethouder Arjen Kapteijns voor Energietransitie. ‘De komende jaren is een verdere versnelling in de verduurzaming en isolatie van de woningen in Den Haag nodig.’

'Samen met de woningcorporaties gaan we hier onze schouders onder zetten. Zo zorgen we ervoor dat de energierekening daalt en huurders in een fijn huis kunnen wonen',