De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) maximaal 1.123 euro per maand gaan kosten. 

Verder heeft De Jonge het voorstel aangepast zodat de WOZ-cap geldt vanaf 187 punten, in plaats van 142 punten. Daarnaast valt een woning maximaal terug op 186 punten. 

Ook zijn er aanpassingen gedaan in het puntenstelsel voor energielabels, waardoor energiezuinige woningen eerder boven de grens voor huurprijsregulering vallen.  

In het voorstel wordt privé en gezamenlijke buitenruimte anders gewaardeerd en krijgen verhuurders voor keuken en sanitair extra punten. Ook de waardering van monumenten is aangepast. 

De Jonge komt verhuurders ook tegemoet door de huurprijzen sneller te laten stijgen dan de CAO-loonstijging.  

Middenhuur en positie huurders 

Met het wetsvoorstel hoopt minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de middenhuur te reguleren en positie van huurders beter te beschermen. 

De Jonge denkt dat door de wet, indien aangenomen, dat de huurprijs van ruim 300.000 woningen op termijn met, naar schatting, gemiddeld 190 euro per maand naar beneden moet. 

De Woonbond is teleurgesteld. 'De bond vindt de wet per saldo een verbetering, maar maakt zich zorgen dat er al uitzonderlijk royaal is tegemoetgekomen aan de wensen van verhuurders. ‘ 

‘De laatste wijzigingen bevoordelen verhuurders disproportioneel, waardoor de balans dreigt door te slaan’, aldus de bond in een verklaring. 

De brancheorganisatie van project- en gebiedsontwikkelaars NEPROM schrijft in een open brief dat woningzoekers niet zijn geholpen met deze wet. De brief is mede opgesteld door de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed nederland (IVBN). 

‘De Wet betaalbare huur leidt echter niet tot de bouw van meer nieuwe (huur)woningen, sterker nog als de wet doorschiet – en dat is in de huidige vorm zoals die aan de RvS is voorgelegd helaas het geval - dan wordt de nieuwbouw daardoor juist sterk afgeremd. Het middel is dan erger dan de kwaal.’ 

Volgens De Jonge is dat niet het geval. Hij schrijft dat ook met het wetsvoorstel woningen rendabel te verhuren zijn en dat nieuwbouw aantrekkelijk blijft. 

NEPROM en IVBN willen verder dat de aanpassingen van De Jonge verder worden opgehoogd en dat het dat de overdrachtsbelasting bij (huur)woningtransacties wordt teruggebracht van 10,4 procent naar 6 procent.

Meerderheid onzeker 

De VNG, de koepel van de woningcorporaties Aedes, studentenvakbond LSVb en vakbonden (FNV, Aob, CNV Jongeren en FNV Y&U en de Woonbond roepen het parlement op om het wetsvoorstel snel te behandelen en in te voeren. Ze krijgen steun van onder meer pensioenfonds APB. 

Of er een meerderheid voor het wetsvoorstel te vinden is in de Tweede- en Eerste Kamer valt nog te bezien. PVV en NSC twijfelen omdat ze vrezen dat particuliere beleggers massaal huurhuizen gaan verkopen, een mogelijkheid waarvoor de Raad van State ook al waarschuwde.  

Volgens De Jonge blijkt daar na een analyse van Kadastercijfers vooralsnog niets van.