‘Het aantal inwoners groeit met 20 procent, het aantal auto’s in de stad groeit nog steeds en deze plannen zullen tot veranderingen moeten leiden, met veel meer OV. Daar moet het ov de ruimte voor krijgen’, vindt Rover-Amsterdam.   

De Reizigers Advies Raad (RAR), waar Rover-Amsterdam deel van uitmaakt, reageert op de plannen met een uitgebreid adviesdocument. ‘Er wordt vooral ingezet op lopen en fietsen, maar dat is niet een oplossing voor iedereen’, aldus Marinus de Jong, voorzitter van Rover-Amsterdam. 

Nieuw contract 

Het nieuwe contract voor Amsterdams openbaar vervoer gaat in 2025 in. De Vervoerregio werkt momenteel aan een Programma van Eisen (PvE). Rover en de RAR noemen het ambitieniveau van het ontwerp-PvE hoog, met aandacht voor fijnmazigheid, inclusiviteit en ontsluiting van buiten- en nieuwbouwwijken. 

Desondanks vindt Rover-Amsterdam de invulling van het PvE niet altijd een verbetering. De vervoerregio schrapt in de plannen doorgaande tramlijnen buiten de A10 naar het centrum, voorbij de binnenring.  

‘Nieuwbouwwijken buiten de A10 zijn geen reservaten met een hek eromheen’, zegt De Jong. ‘Deze mensen zullen ook naar het centrum gebracht moeten worden, dicht bij de plek waar ze willen zijn, om vervolgens te voet verder te gaan’. 

De verschraling van ov buiten de binnenring is volgens Rover ook opvallend. Zeker omdat station Amsterdam Centraal juist wordt verbouwd om 35 procent meer reizigers aan te kunnen. 

Ook wordt het ov op veel routes in de binnenstad en in oude wijken afgeschaald of opgeheven. Door het ontvlechten van de metrolijnen zouden volgens Rover-Amsterdam 16.000 reizigers extra moeten overstappen. 

‘Meegroeien met de stad’ 

De Vervoerregio Amsterdam zegt in toelichting op de plannen juist in te zetten op aantrekkelijk, duurzaam en inclusief openbaar vervoer voor Amsterdam dat meegroeit met de stad en de reizigersaantallen.  

‘Dat betekent dat de nieuwe concessie voor het rijden van de metro, trams en bussen in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht vanaf 2025 naast een goede bereikbaarheid óók oog heeft voor de sociale en maatschappelijke functie van het ov en bijdraagt aan het welzijn van de inwoners.  

Kortere loopafstanden 

Deze onderliggende gedachte bij de ontwerpversie van het Programma van Eisen (PvE) voor de concessie Amsterdam wordt door de Amsterdamse tak van Rover deels niet herkend. 

De belangenorganisatie pleit in een adviesdocument voor een fijnmazig OV-netwerk met loopafstanden tot maximaal vierhonderd meter naar een halte, ook bij een overstap. Volgens de beoogde plannen wordt dit in sommige gevallen achthonderd meter. 

Ook goed functionerende liften voor de metro en verschillende tramlijnen horen in de concessie thuis, naast een conducteur in elke tram voor informatie, toezicht op inchecken en sociale veiligheid, aldus Rover-Amsterdam. 

In de plannen van de Vervoersregio ligt te veel nadruk op loop- en fietsbewegingen, zegt de belangenorganisatie. 

Openbaar vervoer is volgens de RAR echter onmisbaar in het stedelijk gebied, waar grote opgaven spelen, zoals ruimteschaarste en onveilige verkeerssituaties. 

Op de ontwerp-PvE kan iedereen nog reageren tot 12 februari, de maand erop worden het ontwerp en alle reacties besproken met de regioraad van de Vervoersregio. Het programma van eisen geldt voor 11 jaar. Om de vier jaar wordt gekeken welke eisen verder aangescherpt moeten worden.