De bouwplannen vragen de komende jaren veel van bewoners in wijken waar de stad gaat verdichten. Hoe hou je de hinder van bouwgeluid, afval en stof, onveilige bouwplaatsen in de openbare ruimte en bouwverkeer in de perken? Tijdens het bouwen moet het gewone stadse leven gewoon doorgaan.

Aannemer Strukton bouwde in alle stilte fietsparkeerkelders onder het Amsterdamse Centraal Station. BAM Infra heeft zonder overlast de Leidsebrug gerenoveerd. In de Amsterdamse Houthaven wordt stil en trillingsvrij geheid. 

Bewoners konden op de website van de bouwer zien hoeveel lawaai er werd gemaakt, of het nog binnen de normen zat, en hoe lang de werkzaamheden zouden gaan duren. Met goed omgevingsmanagement voorkom je veel irritatie.

Maar, dit zijn helaas uitzonderingen. Steeds vaker kiezen bewoners en ondernemers voor de gang naar de rechter. Gemeenten moet bouwlawaai en –hinder regelen bij de vergunningenverlening en BLVC-plannen die voor grote projecten gemaakt moeten worden (voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie).

Ook is het ‘werken in de openbare ruimte’ (WIOR) tot aan een opfrisser. Bouwverkeer staat met stip op nummer 1 bij ongevallen met vrachtwagens in steden.

Sinds 2012 is er een bouwbesluit van kracht waarin regels zijn opgenomen voor het geluid van (ver)bouwwerken en sloopwerkzaamheden. Die leggen het maximale geluidsniveau vast; bij het uitvoeren van de werkzaamheden mogen bepaalde dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden worden. Het lijkt erop dat in veel gemeenten deze geluidsregels niet gelden en al helemaal niet worden gehandhaafd. 

Er zijn meer dan genoeg maatregelen in de bouw om of stiller te werken of geluid te dempen en te zorgen voor minder en veilig verkeer naar de binnenstedelijke bouwplaats. Bouwhinder is echt onnodig. En regel je het zelf niet, dan zoeken de ondernemers en bewoners uit de wijk het wel hogerop met alle vertraging van dien.

Mijn boodschap aan ondernemers en bewoners in de buurt van bouwwerkzaamheden: wees alert op de vergunningverlening, ontheffingen en vraag om handhaving als de bouwers zich niet aan de afspraken houden. 

Is het lastig voor aannemers. Welnee, het is juiste een mooie uitdaging! Het nieuwe bouwen is muisstil.