Dit voornemen heeft het Nijmeegse stadsbestuur vastgelegd in een nieuwe toekomstvisie die dinsdag is gepresenteerd aan de gemeenteraad. 

In het plan, 'Koers voor de Binnenstad', staat dat de twee parkeergarages in het centrum van Nijmegen in de toekomst alleen toegankelijk zijn voor bewoners van de binnenstad en ondernemers. Beide groepen moeten daarvoor een parkeerabonnement aanschaffen.  

Vanaf eind dit jaar tot aan 2035 verdwijnen gefaseerd alle openbare parkeerplaatsen uit de straten, als het aan het stadsbestuur ligt. Wie het centrum wil bezoeken kan openbaar vervoer gebruiken of gebruikmaken van deelvervoeroplossingen.  

Om het centrum voetgangersvriendelijk te maken, wil het college van B en W, bestaande uit GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66, in een aantal straten een volledig fietsverbod invoeren. Ook mogen fietsers hun rijwiel niet meer zomaar overal op straat neerzetten.  

Het stadsbestuur wil fietsparkeren 'clusteren' in stallingen bij alle ingangen naar het centrum. Onderzocht wordt nog welke routes het meest geschikt zijn voor fietsers die door het centrum moeten fietsen. 

In een persbericht verklaart het stadsbestuur dat de binnenstad 'de huiskamer van Nijmegen moet worden. 'Dat betekent meer ruimte voor spelen en sport, en meer groen'.  

In de binnenstadvisie geeft Nijmegen aan dat het de komende jaren ook invulling wil geven aan de grote woningbouwopgave. Het centrum is onderdeel van één van de twee grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties, voornamelijk geconcentreerd in en rondom het stationsgebied.  

In deze grootschalige woningbouwopgave wil de gemeente tot 2040 verdeeld over drie locaties in de binnenstad 4.500 woningen bouwen voor meerdere doelgroepen.  

Dit houdt in dat twee derde van de woningen worden gebouwd in het betaalbare segment: sociale huur, middenhuur en goedkope koopwoningen met een nadruk op appartementen. 

Om het woningtekort aan te pakken moeten in Nijmegen tot 2030 rond de 11.000 woningen gerealiseerd worden. Daarbij moet de stad ook ruimte bieden voor de bijkomende groei van de werkgelegenheid met naar verwachting 15.500 nieuwe banen tot 2030. 

De gemeenteraad van Nijmegen moet nog een besluit nemen over de plannen.