In het concept ‘Amsterdam: Bouwen aan buurten van de toekomst’ (pdf) maakt het college van B en W de duidelijke keus voor verdichting in plaats van transitie. Groeien door woningen te bouwen op voormalige bedrijventerreinen en de aanleg van nieuwe wijken, zoals IJburg, is voortaan taboe. 

Door bedrijventerreinen te ontzien, wil Van Dantzig ruimte houden voor werkgelegenheid voor met name praktisch opgeleiden en vitale functies. Daarmee volgt Amsterdam buurgemeente Zaandam, die al eerder een streep zette door woningbouw op een industrieterrein. 

Door alleen nog te bouwen in bestaande wijken hoopt het stadsbestuur een dubbelslag te maken. Met de komst van nieuwe woningen kunnen de bestaande bewoners profiteren van de voorzieningen die daarmee gepaard gaan, zegt wethouder Reinier van Dantzig van Wonen. 

‘We gaan hiermee een nieuwe periode in van stadsontwikkeling. Een die minder gericht is op het centrum van de stad maar juist haar kracht ontleent aan de diversiteit van de stad. Het hart van de stad klopt niet alleen op de Dam.’ 

‘We investeren in wijken die het echt nodig hebben. Zo kunnen we woningen bouwen én investeren in voorzieningen. De plannen zorgen ervoor dat Amsterdam op een gezonde manier kan blijven groeien’, aldus wethouder Van Dantzig. 

Het gaat dan om relatief zwakke wijken en buurten, zoals Osdorpplein en Buikslotermeerplein, en wijken rondom winkelcentra en stations, waaronder ArenApoort en de stationskwartieren zoals in Haven-Stad en Zuidas.

Kansenongelijkheid en verduurzaming

Door binnenstedelijk te bouwen, wil het stadsbestuur gelijk werk maken van het tegengaan van kansenongelijkheid, het verduurzamen op het gebied van energie en het waterbestendig maken van bestaande buurten.  

De manier waarop de verbetering van de bestaande voorraad tot stand komt, is maatwerk, schrijft het stadsbestuur. ‘Dat verschilt per blok en kan variëren van renovatie tot optoppen, bijbouwen en sloop-nieuwbouw.’ 

Als het gaat om sloop-nieuwbouwprojecten krijgen bewoners een terugkeergarantie, laat een woordvoerder weten. ‘Dat is ook in regelgeving vastgelegd.’ 

In de Omgevingsvisie uit 2021 gaf Amsterdam al richting aan een meerkernige metropool.