‘Om hospitaverhuur in Nederland weer net zo gebruikelijk te maken als het decennialang was, is bredere bekendheid met de mogelijkheden en de regelgeving noodzakelijk’, schrijft demissionair minister De Jonge van BZK aan de Tweede Kamer 

Hij werkt aan een landelijke campagne om de mogelijkheden voor hospita-verhuur onder de aandacht te brengen en wil de wet wijzigen waardoor huurcontracten kunnen worden ontbonden als de hoofdbewoner het huis verlaat. 

Zo zou een regeling om een huurcontract te beëindigen bij de verkoop van de woning huiverige hypotheekverstrekkers over de streep moeten trekken om toestemming te verlenen. De Jonge denkt dat de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) hierbij een rol zou kunnen vervullen. 

Het wetsvoorstel tijdelijke huurcontracten bij vrijesectorhuurwoningen verbieden, dat in november nog werd aangenomen door de Eerste Kamer, geeft hospita’s al een uitzondering voor het afsluiten van tijdelijke huurcontracten. 

De Jonge is niet de enige die hospitaverhuur graag terug ziet komen. Bemiddelaars als Hospi Housing en gemeenten als Eindhoven proberen deze woonvorm al langer te promoten. 

‘Veel potentie woningsplitsing’ 

De minister ziet ook veel heil in woningsplitsing. ‘In 2022 zijn er ongeveer 1.510 woningen gerealiseerd via splitsing, terwijl we in potentie tot 2030 ongeveer 80.000-160.000 woningen kunnen realiseren via splitsing.’ 

Niet alle gemeenten zijn overal enthousiast over dit onderwerp. Zo hebben onder meer Utrecht en Amsterdam scherpe regels opgesteld om overlast te voorkomen en huisjesmelkers de pas af te snijden.

Platform31 ziet wel veel kansen en stelde in november nog een rapport met aanbevelingen op over woningplitsen. 

In de brief herhaalt De Jonge ook zijn ambitie om meer woningen op te toppen en om mantelzorgwoningen toe te staan op particuliere kavels. Hij haalt daarbij onderzoek van de Stec Groep aan waaruit zou blijken dat er potentie is voor 100.000 extra woningen door optoppen. 

Samen met marktpartijen, overheden en corporaties, die actief zijn met optoppen, werkt hij aan een programmatische aanpak Optoppen. Onderdeel van die programmatische aanpak is het ontwikkelen van gestandaardiseerde of modulaire producten en gestandaardiseerde (bouw)processen.