De 45 miljoen euro subsidie is volgens de ministeries nodig omdat de Europese en Nederlandse overheid steeds strengere eisen stellen aan energie- en gebouwprestaties.  

Veel kleinere mkb-bedrijven missen volgens het ministerie de kennis en capaciteit om hun bedrijfspand, -proces of bedrijventerrein te verduurzamen. 

De gelden zijn door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken ondergebracht in twee programma’s: het Ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb en het Programma verduurzaming bedrijventerreinen. 

Uitvoering bij provincies 

De uitvoering van beide programma’s ligt bij de twaalf provincies. Door deze decentrale aanpak valt volgens de ministeries beter in te spelen op de lokale situatie bij ondernemers en op bedrijventerreinen.  

Bovendien is eenvoudiger aansluiting mogelijk op bestaande lokale en regionale structuren zoals de Regionale Energiestrategieën (RES) en de Transitievisies Warmte van gemeenten, schrijft het Biza in een persbericht. 

De miljoenen voor beide programma’s komen beschikbaar voor begeleiding en advisering, niet voor de bekostiging van de maatregelen zelf. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan de programma’s.  

Provincies moeten volgens het ministerie zelf de keuze maken welke kleine mkb’ers en bedrijventerreinen zij binnen het programma kunnen verder helpen. 

Vanaf 15 februari tot en met 15 maart kunnen provincies budget aanvragen via de RVO. Provincies kunnen vanaf 1 mei het programma vormgeven en verder uitwerken. 

RVO en het landelijk programma Verduurzaming Bedrijventerreinen ondersteunen provincies bij het uitwisselen van kennis en afstemming van beide programma’s.