Voor woningbouwprojecten die binnen 3 tot 5 jaar kunnen starten investeert de Rijksoverheid, als onderdeel van de 7,5 miljard euro, ongeveer 1,5 miljard euro in infrastructuurprojecten. Die heten ‘woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’.  

‘Deze investeringen maken de bouw van ongeveer 195.500 woningen door heel Nederland mogelijk’, laat het kabinet weten.

Voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zeventien NOVEX-locaties heeft de Rijksoverheid ongeveer 6 miljard euro gereserveerd. 

In 2022 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt met de gemeenten. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat de regio 50 procent van de kosten betaalt. In de loop van 2024 krijgen deze gemeenten de bijdrage van de Rijksoverheid voor mobiliteitsprojecten bij woningbouw. 

Naast de miljarden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ook 475 miljoen euro beschikbaar voor gebiedsmaatregelen voor woningbouw vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 

Een groot deel van de investeringen gaat naar de ‘Oude Lijn’, de spoorlijn tussen Amsterdam en Rotterdam en het openbaar vervoer in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Ook wordt geïnvesteerd in wegen, namelijk: 

  • A58 Eindhoven – Tilburg;
  • A4 Burgerveen;
  • A6 Almere Lelystad;
  • A7/A8 Amsterdam Hoorn;
  • A50 Bankhoef – Paalgraven;
  • A16 Van Brienenoord-corridor. 

Voor de verdeling van het geld en de controle op de uitgaven, is een plan van aanpak geschreven. Doel is niet alleen ProRail en NS bij de les te houden, maar ook de minder ervaren decentrale overheden te helpen met ondersteuning en het in