Projecten waarin te veel dure huizen zijn opgenomen moeten door gemeenten worden aangepast, aldus gedeputeerde Anne Koning op NOS Radio 1 Journaal. Concreet wil ze dat bij nieuwbouw minimaal twee derde van de woningen maximaal 355.00 euro mogen kosten en dat er genoeg sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment komen.

Koning verklaarde niet bang te zijn dat projectontwikkelaars niets meer kunnen verdienen aan nieuwbouwprojecten. Ze wijst daarbij op beschikbare subsidies en andere support van de overheid.

De afspraken over betaalbaarheid maken onderdeel uit van het coalitieakkoord in de provincie dat vorig jaar tussen de VVD, GroenLinks-PvdA, BBB en CDA is gesloten. Volgens VVD-Statenlid René van Hemert is destijds afgesproken dat dit na twee jaar geherevalueerd zou worden. De druk op de woningbouw en toestroom van nieuwe bewoners is volgens hem reden om de afspraken tegen het licht te houden.

In uitspraken in het NOS Radio 1 Journaal deed Koning volgens de VVD laatdunkend over de bouw van ‘dure villa’s van zes of zeven ton'. In de open brief aan Koning wijst de VVD-Statenfractie er bovendien op dat voor de bouw van goedkope woningen vaak een financiële koppeling is met de bouw van vrije sectorwoningen. Betaalbaar bouwen heeft vaak een onrendabele top, die met de opbrengst uit de vrije sector wordt afgedekt. 

Boelhouwer: meer geld nodig

Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft, reageerde tegenover de NOS vorige week kritisch op de uitspraken van Koning. Hij vindt dat de overheid structureel te weinig geld uittrekt voor woningbouw. ‘Als overheden toch willen dat er voldoende betaalbaar gebouwd wordt, moet daar ook genoeg geld tegenover staan’, verklaarde hij tegenover de NOS. Dat kan volgens hem ook in de vorm van lagere grondprijzen.

Marko van Lente, partner bij TwynstraGudde, verklaarde eerder op Stadszaken dat de nationale overheid voor de Vinex-opgave in totaal 6 miljard euro uit voor 650.000 woningen. Nu gaat het volgens hem om 1 miljard woningbouwimpuls, 300 miljoen startbouwimpuls en 1,2 miljard infrastructuurbudget, voor 900.000 woningen.

‘Of je nu binnenstedelijk of buitenstedelijk bouwt: er moet altijd geld bij. Zeker als je rekening houdt met de taakstelling rond sociale huur, dat grotendeels uit de gebiedsontwikkeling bekostigd moet worden', zei Van Lente eind 2023 op Stadszaken.