Met de digital twin  kan de gemeente zorgvuldiger de juiste locaties kiezen waar de aanplant van een boom de meeste meerwaarde heeft.  

Dit kan gaan om plekken waar urgent schaduwplekken nodig zijn, maar ook waar behoefte is aan meer waterretentie in de ondergrond. De afgelopen periode heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op basis van de Digital Twin een selectie gemaakt van 500 geschikte plantlocaties. 

Wethouder Ralph Lafleur (duurzaamheid): ‘De Digital Twin helpt ons om de juiste boom op de juiste plek te plaatsen. We zijn een groene gemeente en dat willen we verder versterken.'

'Bomen worden steeds belangrijker omdat zij helpen om water vast te houden en hittestress tegen te gaan. Met de aanplant van deze 500 bomen bouwen we verder aan een leefbare, klimaatbestendige gemeente.’ 

Inzicht in de bodem 

Hendrik-Ido-Ambacht maakt de komende tijd een uitvoeringsplan voor de aanplant van de bomen. Doordat de digital twin een virtuele representatie is van zowel de bovengrondse als ondergrondse situatie, kan de gemeente ook zien met welke andere objecten in de bodem zij rekening moeten houden. Dit gaat dan bijvoorbeeld om leidingen en kabels. 

De provincie ontwikkelde de digital twin in samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Ingenieursbureau Drechtsteden en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Dit soort samenwerkingen tussen provincie en gemeente komen wel vaker voor, zo ontwikkelde de gemeente Almere ook een model voor de nieuwe wijk Almere Pampus, waarbij water en bodem sturend zijn. In dit model zijn bijvoorbeeld ook de grondlagen en grondtypes inzichtelijk.

De provincie biedt ook de Klimaatonderlegger aan, een instrument dat de mogelijkheden en beperkingen van de ondergrond in kaart brengt. Dit is een set kaarten die op basis van de meest recente kennis inzicht geeft in de uitdagingen die water, bodem en klimaat meegeven voor bebouwing, landbouw en natuur.