‘De lat ligt hoog voor ZuiderC’, zegt wethouder Dennis Grimbergen. ‘Naast het bouwen van zo’n 15.000 woningen, hebben we grote ambities op het gebied van de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, natuur en bereikbaarheid.’ 

‘Uitgangspunt is hierbij is een goede balans tussen woningen, winkels, voorzieningen, recreatiemogelijkheden en cultuur. Zo krijg je een volwassen en aantrekkelijke stad met kwaliteit.’ 

Grootschalige uitleglocaties 

Woonminister Hugo de Jonge zegt dat met het project ZuiderC Lelystad, onderdeel van de nationale opgave voor woningbouw binnen de MRA Oost, de weg terug is gevonden naar grootschalige uitleglocaties, zoals de VINEX-wijken in de jaren tachtig en negentig. 

‘Bouwen voor verschillende doelgroepen die samen één samenleving gaan vormen. Betaalbaar bouwen, biobased bouwen -zoveel mogelijk gebruik makend van bouwmateriaal dat groeit op het land-, van land tot pand dus. Én grootschalig.’ 

Overheden pakken dit project zelf op, zegt De Jonge. 'Omdat de Rijksoverheid eigenaar is van de grond, zitten we -met anderen- aan het stuur, ook op deze manier hernemen we de regie.’ 

Flevoland krijgt voor de ontwikkeling operationele capaciteit en expertise van BKZ. Er wordt een gezamenlijke projectorganisatie opgetuigd. 

Naast de bestuursovereenkomst werken het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Lelystad ook aan een samenwerkingsovereenkomst met afspraken over financiën, de gezamenlijke projectorganisatie, over de planning en het proces. 

Groenblauwe hoofdstructuur 

Het gebiedsconcept bestaat uit een groenblauwe hoofdstructuur waarin een tien compacte buurtschappen ligt die zich van elkaar onderscheiden door een diversiteit aan woonmilieus en bijbehorende voorzieningen. 

In het gebied moeten stad en landschap in samenhang worden ontwikkeld. Een goede en tijdige ontsluiting -ook met het openbaar vervoer- is een voorwaarde voor de ontwikkeling van ZuiderC, vinden de partners. 

Het gebied, eerst bekend onder de naam Warande 2.0, moet zoveel mogelijk circulair en met hoogwaardige materialen worden ontwikkeld. Zo moet vanaf 2025 minimaal twintig procent van de woningen met hout en andere biobased materialen worden gebouwd.