Team Stedelijke Innovatie Amsterdam viel de jury op door de toewijding aan vernieuwing, samenwerking, impact en het bevorderen van een innovatief ecosysteem voor het creëren van een toekomstbestendige en leefbare stad.  

De organisatie speelt een actieve rol in het verkennen van nieuwe technologieën, concepten en ideeën, met het doel om de stad Amsterdam slimmer, duurzamer en inclusiever te maken. Ook draagt de organisatie bij aan de implementatie en opschaling van die oplossingen.   

Team Fiets moet het fietsgebruik in Nederland bevorderen en kreeg de award vanwege de inzet van vernieuwende technologie en data-gedreven verbetering van duurzame mobiliteit. 

Het team van het ministerie van I en W werkt samen met gemeenten, provincies, onderzoeksinstituten en andere belanghebbenden om via data met betrekking tot het fietsgebruik een gedetailleerd inzicht te krijgen in het fietsgedrag en fietsinfrastructuur in ons land.  

Positiviteit belichten 

Andere genomineerden waren dit jaar: Meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken (landelijk), (Het wonder van de gemeente) Diemen - Het Rekmanifest, De Beroepentuin (Utrecht), Maatwerkteams (Werk aan Uitvoering, landelijk), Programma Leraar - Ambtenaar (Ministerie OCW, Rotterdam en Amsterdam), Nationaal Programma Heerlen Noord, Community Development Saba en Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen (NWO, landelijk). 

De award werd uitgereikt tijdens de Big Improvement Day (BID), een initiatief dat in 2008 is ontstaan om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en te bevorderen.  

De BID is een groots jaarlijks evenement waarop de top van de overheid en het bedrijfsleven samenkomen met als doel om de positieve veranderingen in Nederland te belichten, stimuleren en accelereren.