TNO, Strukton en de Provincie Noord-Holland werkten sinds 2010 intensief samen aan de ontwikkeling van zonnewegen onder de naam SolaRoad. 

In 2018 werd een B.V. opgericht, waarvan Noord-Holland met 40 procent aandeelhouder werd, om het SolaRoad concept ook te kunnen commercialiseren. De provincie stak ruim 4 ton eigen vermogen in de B.V., maar het mocht niet baten.

‘We hebben zo’n vierhonderd partijen benaderd, maar niemand wil de zonnefietspaden kopen’, verzucht inmiddels oud-directeur Arian de Bondt van SolaRoad. 

Aan de techniek ligt het niet, zegt De Bondt. Die werkt en is ook flink verbetert de afgelopen jaren. Helemaal als goed gekeken wordt naar het onderhoud en de route die de opgewekte elektriciteit aflegt naar de eindgebruiker wordt geoptimaliseerd.

‘Concept SolaRoad in basis goed’

Dat zeggen ook de provincie en Strukton in een schriftelijke verklaring aan Stadszaken. ‘Het concept om energie op te wekken in een wegdek is in de basis goed.’

‘Het kan een efficiënte manier zijn om de beperkte ruimte te benutten, voor zowel verkeer als het opwekken van energie. Zoals bij alle innovaties is het eerst een kwestie van investeren totdat er een keerpunt wordt bereikt waarna er rendabele investeringen gedaan kunnen worden.’

SolaRoad heeft bereikt dat de opbrengst van zonnepanelen in wegdek is verdubbeld en dat de kosten van panelen zijn gehalveerd, aldus de provincie. ‘Het blijft interessant voor overheden om innovaties te stimuleren die bijdragen aan het rendabel maken van het opwekken van energie in wegdek.’

Verkokering bij gemeenten

Volgens De Bondt is het pijnpunt de verkokering bij veel gemeenten. Zo valt een zonnefietspad al snel onder de afdeling die gaat over klimaat. Maar uiteindelijk moet de afdeling die gaat over de wegen het aanleggen.

Ook de geldstromen leveren problemen op, analyseert De Bondt. ‘Voor een regulier fietspad loopt de subsidie door de provincie op tot negentig procent. Als je met SolaRoad komt, kom je niet aan bod.’

Wat er gaat gebeuren met de ontwikkelde techniek is nog onduidelijk, al geven de provincie en De Bondt wel aan dat de kennis niet verloren mag gaan. 

Met de laatst ontwikkelde versie van de zonnepanelen in een wegdek is nog geen uitvoering van de pilot gedaan. ‘Er wordt overwogen of deze nog uitgevoerd gaat worden door Strukton en TNO’, zegt de provincie.