Het initiatief past in de Koersnota schone lucht 2015-2018 van de gemeente, waarin staat dat een aantal maatregelen nodig is om de luchtkwaliteit in en om Rotterdam te verbeteren. Door het toenemende aantal elektrische auto’s wordt de vraag naar laadpalen steeds groter. Maandelijks komen tussen de 50 en 80 aanvragen binnen voor een laadpunt. Op dit moment zijn circa 1.400 openbare laadpunten geplaatst of in voorbereiding in de gemeente. Daarnaast staan 500 private laadpunten bij bewoners en op gemeentelijke terreinen. De inschatting van de gemeente is dat er tot eind 2018 ongeveer 1.800 laadpunten extra nodig zijn. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige aantal.

Omvangrijke aanbesteding

Gezondere lucht stopt niet bij een gemeentegrens, aldus de gemeente. Daarvoor start zij bij de aanbesteding een samenwerking met 17 gemeenten binnen de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Ook Gouda doet hieraan mee. Naar verwachting wordt met deze aanbesteding een maximum van 4.000 extra laadpunten voor elektrische voertuigen gerealiseerd. Door deze samenwerking hoeven de gemeenten niet afzonderlijk aan te besteden. Dit leidt naar verwachting tot kostenefficiëntie en meer eenduidigheid in tarief en in de manier van aanvragen van een laadpaal.

Meer dan plaatsing

Binnen de nieuwe aanbesteding ligt de focus niet meer alleen op het plaatsen van palen, maar ook op het zo optimaal mogelijk benutten van het netwerk. De specifieke laadplek zal door de exploitant in relatie tot de omgeving worden ingericht, waar mogelijk gebruikmakend van duurzame energie. De aanbesteding biedt daarnaast ruimte voor innovatieve pilots, bijvoorbeeld voor het experimenteren met nieuwe vormen van laden, zoals inductie.

Medio augustus zal de aanbesteding afgerond zijn en brengen de gemeente en de metropoolregio de winnende marktpartij naar buiten.