Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland veranderde vorig jaar van standpunt, nadat de gemeente Alphen aan den Rijn een nieuw plan had opgesteld.  

Alphen aan den Rijn wilde in eerste instantie 10.000 woningen realiseren in de Gnephoekpolder, maar heeft dat aantal nu teruggeschroefd naar 5.500 op basis van het advies van voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken.

De Zuid-Hollandse coalitie (GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA) liet eind november weten het zogeheten contourenplan van de gemeente Alphen aan den Rijn onder voorwaarden te steunen.  

Eén daarvan is dat Provinciale Staten akkoord zou gaan. Tijdens een commissievergadering woensdag was een ruime meerderheid in de Staten voor. Alleen Partij voor de Dieren sprak zich duidelijk uit tegen woningbouw in de polder in het Groene Hart.

Een SGP-Statenlid vroeg zich af waarom het provinciebestuur jarenlang tegen bouwen in de Gnephoek was en nu van mening is veranderd.  

Dat leidde tot een felle reactie van gedeputeerde Frederik Zevenbergen, meldt het ANP. Hij daagde het Statenlid uit om een motie van wantrouwen in te dienen als hij achter zijn beschuldiging zou blijven staan.  

De SGP'er zei op zijn beurt slechts om duidelijkheid en een reflectie te vragen.

Gedeputeerde Anne Koning bleef bij het standpunt dat het provinciebestuur woningbouw in de Gnephoek niet noodzakelijk vindt, maar dat het wil meewerken aan de wens van Alphen aan den Rijn.

'Daarom zijn wij gaan kijken onder welke voorwaarden we zouden kunnen meewerken', stelde Koning tijdens het debat met Provinciale Staten.

De Jonge steunt Gnephoek-plan

De geplande bouw van duizenden in de polders ten westen van Alphen aan den Rijn zorgt al jaren voor veel discussie. De provincie is nu voor, mits er genoeg sociale en betaalbare woningen komen en het Rijk zo'n 50 miljoen euro bijdraagt.

Woonminister De Jonge liet het afgelopen jaar ook meermaals weten dat hij het plan voor de bouw van woningen in Gnephoek toejuicht en financieel wil ondersteunen, ondanks het verzet van de provincie Zuid-Holland.

Zuid-Holland heeft zelf aangegeven niet mee te willen betalen aan het grootschalige woningbouwplan. Ook moeten afspraken over onder meer mobiliteit, natuur, water en recreatie voor dit gebied nog worden vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst.  

De Alphense wethouder Gerard van As (ruimte) zegt in een reactie in het AD dat het besluit van de provincie de gemeente de kans biedt om straks huizen te bouwen waar veel behoefte aan is, waaronder sociale woningbouw.  

‘Ik hoop dat de Gnephoek een voorbeeldwijk wordt voor de rest van Nederland.’ 

De bouw moet in 2028 beginnen.