‘Met deze beslissing komen grote delen van de gemeente op slot te staan, waarmee urgente regionale maatschappelijke opgaven worden geblokkeerd’, zegt burgemeester Pieter van de Stadt van Lansingerland. Hij kiest daarmee onomwonden voor woningbouw, waar twaalf jaar geleden nog de keus viel op windmolens.

Het gaat voornamelijk om de locatie Bleizo-West. ‘De woningnood is hoog en Bleizo-West biedt de mogelijkheid tot de bouw van circa 5.000 woningen, waaronder een groot deel sociaal en betaalbaar, juist waar nu de grootste behoefte ligt.’

Bovendien is bij de beoogde woningbouwlocatie in 2018 Station Lansingerland-Zoetermeer opgeleverd, met een investering van 80 miljoen vanuit het Rijk, Provincie en de MRDH, zegt de gemeente.

Er ligt een infrastructuur met een OV-knooppunt voor trein, bus en tram. Daarnaast is het gebied goed bereikbaar met auto én fiets, aldus de gemeente met zo’n 65.000 inwoners. Lansingerland schreef met buurgemeente Zoetermeer al een ontwikkelperspectief voor het gebied.

Windmolens in coalitie-akkoord

Volgens Van de Stadt is ook duidelijk de bouw van de windturbines hier te ingewikkeld is. Dat is nog maar de vraag, vindt gedeputeerde Berend Potjer. Bovendien is in het coalitie-akkoord van de provincie net afgesproken om in Lansingerland windmolens te bouwen.

De gemeente heeft tijd gekregen om een andere locatie voor windmolens te vinden, maar dat is niet gelukt. Daarom kiest Potjer alsnog voor een MER-onderzoek naar windmolens op Bleizo-West .  

Uit onderzoek komt naar voren dat Bleizo-West in potentie 12 MW kan opleveren met windmolens met een tiphoogte van 190 meter. Belangrijk in deze tijd van energietekorten, vindt Potjer.

Het is maar de vraag of woningen op die plek wel kunnen, zoals de gemeente wil. ‘Je zit naast een snelweg, naast een spoorweg. Dan kun je best veel overlast hebben’, zegt Potjer tegen RTV Rijmond. Vooralsnog is het een industrieterrein en liggen er geen concrete woningbouwplannen.

Ook bij de bouw van het station was al duidelijk dat daar windmolens zouden komen, betoogt de gedeputeerde. Daarbij is de extra stroom gewoon nodig, zegt Potjer. De gemeente wil de benodigde elektriciteit opwekken met zonnepanelen op de woningen.

Flexwoningen op andere locatie

Ook twee andere locaties in Lansingerland worden onderzocht en ook daar botst de gemeente met de provincie. Zo wil Lansingerland in Noordpolder flexwoningen plaatsen, maar eist de provincie ook daar een MER-procedure voor windmolens.

De gemeente denkt dat uit die onderzoeken zal blijken dat windmolens op die locaties helemaal niet kunnen. ‘Maar dan zijn we jaren verder’, zegt een woordvoerder van de gemeente Lansingerland. ‘Wij willen nú bouwen.’

Onder de Omgevingswet is de provincie voor windenergie verplicht de projectbesluitprocedure te volgen. Die neemt vanaf de start ongeveer drie jaar in beslag, inclusief het verlenen van de omgevingsvergunning, aldus de provincie.

De hoop van de gemeente is nu gevestigd op Provinciale Staten, al bevestigde die in 2022 nog de status van Bleizo-West als industrie- en windmolenbestemming, en geen woonbestemming zoals de gemeente toen al wenste. In Zuid-Holland vormen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA een coalitie.

Het is nog niet bekend wanneer Provinciale Staten over de windmolens in Lansingerland gaat praten.