‘Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag, heeft het Rijk de ambitie om tot 2030 jaarlijks ruim 35.000 ouderenwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad’, zegt Manon Kuipers, directeur zorgvastgoed Capital Value. 

‘Terugkijkend naar 2023, het eerste jaar volgend op de geformuleerde ambitie, werd er 428 miljoen euro geïnvesteerd in nieuw te bouwen woonzorgcomplexen. In totaal is dit goed voor de realisatie van 1.700 eenheden. Dat komt neer op amper 5 procent van de landelijke ambitie.' 

Kuipers denkt dat de ambitie op het gebied van ouderenwoningen de komende jaren niet gehaald kan worden. Capital Value berekende dat 2 procent tot 4 procent van de ontwikkelaars zorgvastgoed en seniorenwoningen heeft opgenomen in de planvorming voor de komende jaren. 

Beleggers hebben wel grote interesse om te investeren in dit soort woningen. ‘De bereidheid om te investeren blijft groot met een beschikbaar kapitaal van circa 4,5 miljard tussen 2024 en 2026’, aldus Capital Value. 

Bovendien hebben steeds meer institutionele beleggers investeren vanuit impactfondsen hoog op de agenda staan vanwege de positieve maatschappelijke effecten. 

Lokale overheden actiever 

Om meer ouderenwoningen te bouwen, moeten lokale overheden actiever worden. Het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting kan daarbij helpen. Die wet stelt gemeenten vanaf 2026 verplicht een woonzorgvisie op te nemen in hun volkshuisvestingprogramma's. 

Ook zou de Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen, die voorziet in subsidies voor nieuwbouw en transformatie van zorgwoningen, breder ingezet moeten kunnen worden, zegt Capital Value. 

Deze regeling voorziet in sociale huurwoningen, maar is alleen toegankelijk voor corporaties en zorginstellingen. ‘Met een bredere reikwijdte van deze regeling, kunnen ook marktpartijen gestimuleerd worden om meer zorgwoningen te realiseren.’ 

Voorwaarde is wel dat er meer verpleegkundigen komen. Uit het onderzoek van Capital Value blijkt dat ongeveer 20 procent van de zorgvastgoedbeleggers problemen ervaart in nieuwbouwplannen van zorglocaties door de grote personeelstekorten in de zorgsector.