Assen heeft op papier een mooie startpositie voor de race naar de groenste stad van het noorden in 2040. Met een groenpercentage van ruim 59 procent scoort de stad hoger dan het landelijk gemiddelde van 44 procent. 

Veertien buurten in Assen kregen in de Groene Stad Challenge 2023, een door ingenieursadviesbureau Sweco georganiseerde wedstrijd, de hoogste A-rating. 

De Groenvisie moet Assen helpen om groen te blijven, ondanks de verdichtingsopgave. Daartoe stelde de gemeente principes op die richting geven voor toekomstige projecten en deeluitwerkingen. In de Groenvisie worden ambities uit de omgevingsvisie vertaald naar de praktijk. 

Het gaat om drie V's: het verbeteren, verbinden en vergroten van haar groenvoorzieningen. In vier onderdelen komen deze drie speerpunten naar voren:  

-een groen en verbonden netwerk; 

-aantrekkelijke, diverse en goed bereikbare groengebieden; 

-gezonde woon-, werk- en winkelgebieden; 

-een toekomstbestendig en toegankelijk buitengebied. 

Zicht op ecologische staat 

Assen formuleert een aantal opgaven. De stad zegt zelf nog over onvoldoende inzicht te beschikken over de ecologische staat van binnen de stad en haar groengebieden en de impact van stikstof op de natuur. ‘Of het beter gaat met de natuur in Assen dan 5, 10 of 30 jaar geleden, weten we niet’, zo staat in de Groenvisie. 

De stad ligt centraal tussen meerdere bijzondere N2000-gebieden, waaronder het Drentse Aa, het Witterveld en het Fochteloërveen. Al deze gebieden liggen op 10 minuten fietsen van de stad af. 

Assen mist daarnaast een natuurverbinding aan de noordzijde van de stad aanleggen. Ook moeten meer faunapassages worden aangelegd en is het plan meer natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Voor het beheer van het ambitieuzere groen moet een passend budget komen, aldus de gemeente. 

De gemeente wil ook regels opstellen voor natuurinclusief bouwen om zo natuur en biodiversiteit te verankeren binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Een soortenmanagementplan moet helpen om beschermde diersoorten te beschermen tijdens bouwprojecten. 

‘Sleeping beauties’ 

Bij het opstellen van de Groenvisie heeft volgens de gemeente veel participatie met bewoners plaatsgevonden. Daarbij is vooral de jongere Assenaar betrokken. Er vond bijvoorbeeld een gesprek plaats met een kinderraad en met basisschoolkinderen uit groep acht. 

Via participatieprojecten wil de gemeente haar inwoners verder betrekken bij het bereiken van de status van groenste stad. Assenaren kunnen met de gemeente ‘sleeping beauty's’ aanwijzen. Dat zijn verborgen groene plekken die versterkt kunnen worden. 

‘Laten we samen aan de slag gaan en ervoor zorgen dat Assen zich met recht Groene stad van het Noorden kan blijven noemen’, aldus wethouder Bert Jan ten Oever.