Voor een gemeente als Almere is het project bijzonder belangrijk. De gemeente kreeg in oktober van de netbeheerders te horen dat er geen plek op het elektriciteitsnetwerk is voor nieuwe grote aansluitingen. Dat zorgde voor een schokgolf in de gemeente. 

‘Net zoals andere gemeenten heeft de gemeente Almere een hoge woningbouwambitie. Met de huidige drukte op het stroomnet is dit een enorme uitdaging’, zegt wethouder Alexander Sprong van gemeente Almere. 

Daarom vinden wij het belangrijk om samen met partijen uit de bouw- en vastgoedsector te onderzoeken hoe het wel kan.’ 

Blauwdruk voor Nederland 

‘Het zou mooi zijn als de eerste pilot daadwerkelijk in Almere kan plaatsvinden, gezien de problemen daar’, zegt woordvoerder Ceriel Thissen van netbeheerder Liander, een van de initiatiefnemers van de BalansWijk. Uiteindelijk gaat het niet alleen om Almere, benadrukt hij. ‘Dit is niet exclusief van Liander of Almere. Er moet straks een blauwdruk liggen voor heel Nederland.’ 

De BalansWijk richt zich in de eerste instantie op grootschalige stroombesparing. Toch zijn ook andere opties mogelijk in zo’n blauwdruk, zoals een warmtenet. ‘Dat is natuurlijk niet overal mogelijk, maar waar het wel een optie is, kan zo’n net het stroomverbruik verlagen.’  

Aanstuurbare apparaten 

Daarom wordt onder meer gekeken welke innovaties nu al beschikbaar zijn waarmee woonwijken minder stroom gebruiken. Het gaat dan onder meer om meer aanstuurbare apparaten in huis, zoals een warmtepomp, om het energieverbruik in een nieuwbouwwijk gelijkmatiger te verdelen. 

‘Geautomatiseerde platformtechnologie maakt afstemming mogelijk zonder afbreuk te doen aan het comfort bij de eindgebruikers’, zegt Ronnie Groenewold, manager innovatie bij VolkerWessels iCity. 

Tijdens de startbijeenkomst eind vorig jaar werd duidelijk dat het ontwikkelen van zo’n BalansWijk een complex vraagstuk is. Met de deelnemers zijn eerste ideeën uitgewisseld over ieders belang en de bijdrage die geleverd kan worden om zo'n BalansWijk te realiseren.

‘Komende maand gaan we om tafel om de vraagstelling vast te stellen’, zegt Thissen. Daarna volgen stappen om tot de blauwdruk te komen.

Naast Liander, VolkerWessels iCity, en de gemeente Almere, zijn de deelnemende organisaties: architectuurcentrale/TU Delft, Van Ommeren architecten, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Nijhuis Bouw, Hemubo, VolkerWessels iCity, Van Wonen, Bouwinvest, Rabo Smart Builds, de Alliantie, Newton Energy Solutions, Itillity, Innovattic, Linthorst techniek, Lyv Energie Management Solutions, Luxxor Sustainable Drainsystems, Iwell, Staqx, Er-varen, BREiNN, J-OB, Wocozon en Stedin.