Daarvoor ontwikkelde JLL een krapte-indicator voor kantoren, bedrijventerreinen en woningen. Deze keek naar de actuele leegstand en de verhouding tussen vraag en aanbod over de afgelopen drie jaar. Beide variabelen werden gecombineerd tot een ranking.

Roosendaal prijkt met een kraptescore van 87 procent bovenaan de lijst, gevolgd door Breda (80 procent) en Utrecht (79 procent). Deze score is volgens JLL in lijn met de krapte die bedrijven en consumenten ervaren bij hun zoektocht naar huisvesting.

Omdat Roosendaal in een logistieke hotspot ligt, kent de gemeente met name een relatief groot tekort aan bedrijventerreinen, constateert Sven Bertens, Head of Research & Strategy bij JLL. ‘Daar is een leegstandspercentage van slechts 0,7 procent. Dat is extreem laag.’ 

Dat grote tekort aan bedrijventerreinen ziet de vastgoedadviseur terug bij Breda. ‘Breda heeft slechts een leegstand van 0,8 procent. Op de kantorenmarkt kampt de gemeente met een leegstand van circa 4,2 procent. Ook dat is krap. Verder huisvest Breda circa 90.300 huishoudens, maar beschikt het over ongeveer 86.700 woningen.’

Utrecht ervaart het grootste tekort in de woningmarkt. ‘Zowel op de krapte-indicator als het absolute tekort scoort Utrecht hoog. Ook op de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt kent Utrecht de nodige uitdagingen met een leegstand van respectievelijk 4,4 procent en 1,9 procent.’ 

Gevecht om de ruimte 

Verder in de top tien staan Westland en Eindhoven (beiden 76 procent), Zaanstad (75 procent), Leiden (74 procent), Lelystad (69 procent) en Helmond (65 procent).

‘Deze cijfers laten duidelijk het gevecht om de ruimte in het dichtbevolkte Nederland zien’, zegt Bertens. ‘Gemeenten worstelen daarbij meer en meer om ruimte te vinden voor woningen, kantoren en bedrijventerreinen.'

Want niet alleen de woningmarkt kent krapte. ‘In de vijftig grootste gemeenten staat circa 70,6 miljoen vierkante meter aan bedrijventerreinen. Op die bedrijventerreinen is de leegstand onder de 2 procent. Dat is extreem laag.’

Wat betreft kantorenvastgoed tellen de grootste gemeenten circa 37,2 miljoen vierkante meter. Ook daar heerst krapte. ‘Dit zou de komende jaren verlicht kunnen worden door het hybride werken, maar daar tegenover staat een grote vraag naar kantoren op openbaar vervoersknooppunten’, aldus Bertens.