De Europese markt voor open data zal de komende jaren met ruim 36% groeien: van 55 miljard euro in 2016 tot ruim 75 miljard euro in 2020. Bovendien leidt inzet op open data tot een toename van het aantal banen in de private sector: van 75.000 arbeidsplaatsen in de EU in 2016 naar bijna 100.000 in 2020. Deze groei komt doordat met open data nieuwe diensten kunnen worden ontwikkeld met groene, gezonde en slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Standaarden en datasets

Om nog meer te kunnen profiteren van de mogelijkheden van open data is samenwerking nodig. Door afspraken te maken over standaarden, de ontsluiting van datasets en de datasets zelf wordt de effectiviteit van ieders opendatabeleid versterkt. Zo is het bijvoorbeeld nuttig om gezamenlijk mobiliteitsdata te ontsluiten, zodat aanbieders van mobiliteitsdiensten betere diensten kunnen bouwen.

De gemeenten Amersfoort, Utrecht, Hilversum, Houten, Veenendaal, Zeist, Soest, Lopik, Leusden, Vianen, IJsselstein, Montfoort, Wijk bij Duurstede en de provincie Utrecht hebben 26 mei het convenant ondertekend tijdens Campus Party NL. Het initiatief sluit aan op de start van FIWARE Lab NL, dat mede door de EBU werd gefinancierd. In het Lab kunnen ontwikkelaars gratis applicaties ontwikkelen.